Niertransplantaties begin volgend jaar

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

19/12/2021 08:02 – (Bewerkt persbericht)

SVZ-directeur Manodj Hindori (l), AZP-directeur Claudia Marica Redan en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid (r) tekenen de MoU in aanwezigheid van Bibis-minister Albert Ramdin. Foto: CDS

PARAMARIBO – Het streven is om vanaf medio februari 2022 niertransplantaties uit te voeren in Suriname. Hiervoor is een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) enerzijds en de Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC) anderzijds. Alle partijen gaven vrijdag aan verheugd te zijn met het bereiken van deze mijlpaal.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid sprak van een historisch moment. “Er is draagvlak voor deze bijzondere samenwerking. De pati?nt moet de focus zijn van alle inspanningen. Het belang van de zorg van de pati?nt is het belangrijkste”, zei de minister. Hij gaf aan verheugd te zijn met deze nieuwe fase in de medische zorg waarbij een betere kwaliteit voor pati?ntenzorg kon worden gegarandeerd. Tegelijkertijd onderkende hij dat er nog veel werk moet worden verzet.

Alle betrokkenen vinden dat met dit initiatief van samenwerking ook veel aandacht besteed moet worden aan het voorkomen van nieraandoeningen. Amar Punwasi, internist-nefroloog bij het AZP, benadrukte de noodzaak voor preventie. “Binnen enkele jaren is het aantal van 450 pati?nten naar negenhonderd verdubbeld, hetgeen een gigantisch aantal is voor zo een kleine bevolking”, zei hij.

Hierop gaf minister Ramadhin aan dat begin van het nieuwe jaar een platform zal worden opgezet met alle actoren, inclusief de Nierstichting Suriname en de nierpati?ntenorganisaties, om zo beter draagvlak te cre?ren voor de succesvolle invulling en benutting van de overeenkomst. Hij is verzekerd van succes mede omdat er ook sprake is van lokale expertise.

SVZ-directeur Manodj Hindori is blij dat zijn ziekenhuis een belangrijke rol kan spelen in de pre-screening en nazorg van de pati?nten. Hij tekende eerst met AZP-directeur Claudia Marica-Redan een overeenkomst tussen deze twee ziekenhuizen. Daarna volgde de ondertekening met de Nederlandse counterpart.

De Amsterdam UMC, die virtueel deelnam aan de meeting, werd vertegenwoordigd door Marc Koster, directeur Strategie & Innovatie tevens bestuurslid, internist-nefroloog Frederike Bemelmans en chirurg Mizra Idu. De MoU die al door hen was ondertekend, werd nu door de Surinaamse partijen getekend. Koster, die sprak namens de raad van bestuur van de Amsterdam UMC, feliciteerde Suriname met de bijzondere overeenkomst en benadrukte dat het echte werk nu gaat beginnen. Een technisch team heeft een maand de tijd om alle voorbereidingen te treffen.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina