Defensie volgt win-win-model voor internationale samenwerking