Defensie volgt win-win-model voor internationale samenwerking

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

22/12/2021 00:00 – Wilfred Leeuwin

Militairen tijdens een eerste bezoek van president Santokhi in augustus vorig jaar. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – “Suriname bepaalt zelf met wie, wanneer hoe en waar er wordt samengewerkt. Dus de soevereiniteit wordt nimmer aangetast”, benadrukte directeur Sherif Abdoelrahman van Defensie dinsdag op een persconferentie. Het ministerie van Defensie heeft voor zijn internationale samenwerking een nieuwe definitie geformuleerd. En er mag geen missvatting over ontstaan, als zou de soevereiniteit van het land uit handen worden gegeven.

De nieuwe aanpak is niet ??n die alleen gericht is op de ontwikkeling van het leger of een eenzijdig voordeel voor Suriname oplevert. Het gaat om een win-win-model waaruit alle samenwerkende partners voordeel halen. Bij het defini?ren van de internationale samenwerking van Defensie is, op basis van de prioriteiten van de regering, eerst bepaald wie de strategische partnerlanden zullen worden. Het belang van Suriname is daarbij afgewogen.

Er is gekeken naar de regio en besloten dat de buurlanden liever goede buren moeten zijn dan verre vrienden. Frans-Guyana en Brazili? zijn geselecteerd omdat het buurlanden zijn. Nederland om de historische banden en de Verenigde Staten omdat die in de regio een belangrijke en grote impact heeft. De relatie met Guyana wordt bij Defensie gezien als een compleet nieuwe. Er zijn kwesties die besproken moeten worden. Het komend jaar komt een Guyanese delegatie naar Suriname. Dat zal het startsein zijn voor het opnieuw aangaan van de samenwerking met het westelijk buurland.

De rode draad bij deze internationale samenwerking is opleiding en trainingen. Met alle vier landen zijn programma’s voor het uitwisselen van militairen, ervaringen en opleidingen. Met Frans-Guyana is het afgelopen jaar voor het eerst een zogenoemde ‘strategische dialoog’ gevoerd over veiligheid. “Dit is belangrijk zodat wij ons beleid beter op elkaar kunnen afstemmen”, zegt de directeur.

De beide landen zullen veel meer gezamenlijke oefeningen uitvoeren. Met Frans-Guyana is twee maanden geleden dan ook een zogeheten Negentiende RIM-akkoord afgesloten, in regionale vergadering met Frankrijk. Met Brazili? lopen er al een aantal opleidingsprogramma’s waarbij het zuiderbuurland een groot deel van de kosten draagt. Het gat om stafopleidingen voor zowel marine, luchtmacht als landmacht. Defensie zal in de toekomst gezamenlijke patrouilles opzetten met Brazili?, waarbij beide landen belang hebben. Met nog meer andere landen, zoals Turkije en Isra?l, zal de samenwerking worden uitgebreid.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina