COMMENTAAR: Subsidie weg, markt opengooien

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

23/10/2021 12:00


DE OVERHEID IS niet van plan meer subsidie te geven aan parastatale bedrijven of organisaties. Die moeten leren efficient en prudent om te gaan met hun financiele middelen. Kortom, verkwanseling door mismanagement is geen hoofdpijn meer van de regering. De burger wordt daar echter wel de dupe van. Kennelijk behoort ook Telesur tot die bedrijven die niet meer erop hoeven te rekenen dat verspilling gecompenseerd zal worden door de overheid.

Het telecommunicatiebedrijf ziet zich dus genoodzaakt dat elders
te verhalen. De overheid trekt haar handen ervan af maar de
rekening wordt doorgestuurd naar de samenleving en die mag dan de
buikriem naar het volgende gaatje aanhalen. Het effect is dat
financieel ademhalen voor veel burgers en sociale en
maatschappelijke instellingen steeds moeilijker wordt.

De handen ervan aftrekken betekent ook dat de overheid nog
nauwelijks invloed heeft om Telesur te dwingen over te gaan tot een
efficientere bedrijfsvoering voor een hoger rendement. Ongetwijfeld
is het vrijemarktmechanisme hiertoe een probaat middel, maar er zou
wel gekeken moeten worden naar de situatie van hen voor wie
telecommunicatie onmisbaar is voor de eigen ontwikkeling, maar
daarvoor niet de volle mep kunnen betalen. In een klimaat waarin
prijzen almaar blijven stijgen, maken mensen gedwongen ongewenste
keuzes. Voor velen waren de verhoogde Telesur-tarieven van een paar
maanden terug al niet meer op te brengen.

Suriname bestaat niet alleen uit armlastigen. Er zijn dus mensen
die hogere tarieven voor telecommunicatie kunnen betalen. Het is
dus zaak om de aandacht te richten op de groep die dat niet kan.
Het meedogenloze is dat terwijl de prijzen per 1 november nog meer
de lucht in zullen gaan, er geen procedure is voor hen die subsidie
nodig hebben om zich daarvoor te registreren of ervoor in
aanmerking te komen. Dat zou eerst in orde gemaakt moeten zijn. Het
zorgt namelijk voor veel misere in de samenleving als de buikriem
strakker aangetrokken moet worden, terwijl en er geen zicht is op
meer ademruimte.

Na het vertrek van Uniqa in 2015 heeft een derde provider
getracht om een vergunning te verkrijgen. Echter grensden de
voorwaarden die gesteld werden bijna aan het onmogelijke. Het leek
eerder sprake van een ontmoedigingsbeleid. De reactie van de
Telecommunicatie Autoriteit Suriname was dat zij hoge eisen moest
stellen, omdat het ging om een grote investeerder.

We weten allemaal dat concurrentie gezond is. Laat de overheid
in deze dan de voorwaarden wat versoepelen, de zaak opengooien
zodat burgers meer keuze hebben dan twee providers die elkaars
prijzen in evenwicht houden. Als er geen subsidie meer mogelijk is,
dan kan toetreding door een derde speler ervoor zorgen dat de
buikriem minder verstikkend aangehaald hoeft te worden en daarmee
tegelijk wordt Telesur gedwongen de rationalisatie bij de hoorns te
vatten.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina