COMMENTAAR: Evaluatie kunst- en cultuuronderwijs

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

06/11/2021 12:00


MET 350 KUNSTWERKEN van nationale en internationale kunstenaars is de Nationale Kunstbeurs van start gegaan. En eindelijk wordt de belofte voor een eigen ‘thuis’ voor deze organisatie een feit. Ze krijgt waarschijnlijk een eigen gebouw, dat misschien niet geschikt is voor grote exposities maar waar de organisatie wel het een en ander kan doen.

De vele kunstwerken waren niet de enige verrassing tijdens de
kunstbeurs. Ook de mededeling dat de Academie voor Hoger Kunt en
Cultuur onderwijs aangesterkt zou worden, was een verrassing en
vooral dan voor de leiding van het instituut. Het kwam voor hen als
donderslag bij heldere hemel dat de minister de AHKCO geen echte
kunstacademie vindt. De leiding stelt dat zowel de opleiding
Beeldende Kunsten van de AHKCO als Beeldende Vorming van het IOL
behoren tot het hoger kunstonderwijs.

Het onderwijs in Suriname ondergaat vernieuwingen. Zo komen de
Mulo-A en Mulo-B weg te vallen en de minister van Onderwijs
Wetenschap en Cultuur Marie Levens wil dat kunst en cultuur worden
toegevoegd aan het curriculum van de lagere opleidingen. Dat is
werkelijk een mooi streven. In Suriname worden kinderen vaak
beperkt in hun talenten omdat er weinig uitstroom mogelijkheden
zijn. Jurgen Lisse een in Suriname geboren creatieveling die op dit
moment grote filmprojecten draait in Europa zei eens aan deze krant
dat hij dat vooral een beperking vond in Suriname. ‘Je moet
advocaat, ambtenaar, arts, socioloog of econoom worden, meer smaken
zijn er niet en dat is jammer’, zei Lisse in woorden van gelijke
strekking.

Het is dus helemaal te begrijpen dat de minister de kansen voor
kinderen, die buiten de in Suriname gebruikelijke boot talenten
hebben, wil verruimen. Ons land heeft te veel drop-outs waarbij het
onderwijs niet aansluit bij hun talenten. Dat gezegd hebbende
verdient het geen schoonheidsprijs dat de minister tenminste een
opleidingen waar aan kunst en cultuuronderwijs wordt gedaan niet op
de hoogte heeft gesteld en betrokken heeft bij haar plannen. Mensen
die dagelijks in het veld zijn, zijn vaak beter op de hoogte van
waar de schoen wrikt.

Maar ook die medaille heeft een andere kant. De hogere
kunstopleidingen weten al heel lang dat er zaken anders moeten
binnen hun opleidingen, zeker voor wat de output betreft. We zien
heel weinig terug van wat de hogere kunstopleidingen voortbrengen.
Zet daartegenover de Nola Hatterman Art Academy waarop deze hogere
opleidingen vaak neerkijken en het verschil is duidelijk; daar zijn
studenten als Isan Corinde en Anand Dwarka van afgestudeerd. Mensen
van wie regelmatig werken de revue passeren. Ook daar is het niet
perfect, maar de output is er.

De minister staat in haar gelijk als ze zegt dat het kunst- en
cultuuronderwijs over een andere boeg gegooid moet worden, maar met
meer tact, communicatie en een goed curriculum zal ze veel verder
komen. Dat twee meer weten dan een is een wet van Meden en Perzen,
zeker als de ene in het veld zit.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina