INGEZONDEN: Willen we een veilig Suriname of niet?

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

18/12/2021 16:05

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN – De Surinaamse bevolking en het bedrijfsleven worden steeds geconfronteerd met criminele handelingen zoals berovingen, inbraken, verkrachtingen, grootschalige drugshandel en vuurwapengeweld. De ministeries van Justitie en Politie, Defensie en Financi?n en Planning hebben de handen ineengeslagen om te werken aan het beheersen van de criminaliteit. Ondanks de moeilijke financi?le situatie in het land heeft de regering toch middelen vrijgemaakt om de veiligheid in het land te verhogen.

De korpschef van politie, Roberto Prade, merkte onlangs op dat de daling in criminaliteitscijfers in de eerste helft van 2021 onder andere komt door de verhoogde surveillance van de politie en de inzet van de inlichtingendiensten. Tijdens een persconferentie aan de Duisburglaan zijn in oktober de criminaliteitscijfers van het eerste halfjaar van 2021 gepresenteerd. Het uitgangspunt was 2018 toen er een piek aan criminele activiteiten is geregistreerd.

Bovenaan de lijst van strafbare feiten staan nog steeds gekwalificeerde diefstallen (nachtelijke inbraken met meerdere personen gepleegd), inbraken en berovingen. Om de criminaliteit nog meer in te dammen is de minister van Justitie en Politie onlangs gestart met de landelijke operatie “Veilig Suriname”. Hij probeert ondanks er geen middelen zijn, toch zaken in lijn te krijgen. Het is daarom van groot belang dat Suriname dit beleid ondersteunt.

Het is verbazingwekkend dat de voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB) de landelijke operatie wilt dwarsbomen. Elke keer als er een poging wordt ondernomen om goed beleid te maken, wordt deze tegengewerkt door de bondsvoorzitter. Is er sprake van een dubbele agenda? Waarom lijkt het erop dat de politiebond de overheid niet de ruimte wilt geven om de criminaliteit in te dammen? Suriname heeft er niets aan dat onze politie wordt ingezet als een dwangmiddel van een boze voorzitter die zijn zin niet krijgt. Is er soms sprake van een persoonlijke vete?

De veiligheid van ons land moet de eerste prioriteit zijn van alle burgers ook van de voorzitter van de SPB. Daarom vraag ik de voorzitter in de toekomst zaken met tact aan te pakken en als er zaken zijn waarmee hij het niet eens is of anders over denkt, hij in conclaaf treedt met de regering. De heer Atompai is slechts de voorzitter van de politiebond en hij heeft niet de leiding over de politie of het veiligheidsbeleid. Het zijn de ministers die het beleid maken en implementeren.

De voorzitter van de politiebond moet als Surinamer en vooral als politieambtenaar ook meehelpen met het bestrijden van de criminaliteit. Regering gaat u door met het goede werk want de criminelen beven in hun schoenen. Het goede werk is merkbaar. We willen een veilig Suriname.

Preshand Narain (een bezorgde burger)

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina