‘Zij zitten in airconditioned kantoor, wij ontberen elementaire voorzieningen’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

04/05/2022 06:00
-
Samuel Wens


BOVEN-SURINAME
“Nooit heb ik een vakbondsleider voor vakbondszaken in het achterland aangetroffen. Wij leraren werkzaam in het binnenland moeten voor onszelf opkomen.” Gedreven door deze ‘achterstandspositie’ en miskenning is, na juridisch advies te hebben ingewonnen, alvast het Platform van Schoolleiders Binnenland (PSB) in het leven geroepen om de belangen te behartigen van de leerkrachten in het achterland.

Ondanks de kritiek op de bestaande vakbonden maakt schoolhoofd
Leandro Simson, voorzitter van het Platform van Schoolleiders
Binnenland, tegenover de Ware Tijd duidelijk dat “verdere
versnippering van onderwijsvakbonden” niet de bedoeling is. “Maar
als ze niets doen, zit er niets anders op dan de geadviseerde
stichting op te richten; een stichting die opkomt voor
onderwijsgevenden in het binnenland.” Volgens hem is 35 procent van
de leerkrachten in het binnenland lid van een
onderwijsvakbond.

Simson meent dat vakbondsleiders niet doordrongen zijn van de
woon- en leefsituatie van de leraren in het binnenland. Ze zijn
daarom niet in staat voor hen op te komen. “Ze zitten in hun
airconditioned kantoren in Paramaribo, van alle luxe voorzien en
zullen niet begrijpen dat wij de meest elementaire voorzieningen
ontberen.”

De PSB-voorzitter zegt dat contractueel de werkgever (de
regering, … red.) de leraren tekortdoet. Hij stelt dat in het
contract staat dat de leerkrachten moeten worden ondergebracht in
een huis, maar zij krijgen vaak een hut toegewezen. In sommige
gebieden ontbreekt het zelfs aan sanitaire voorzieningen. “De
leerkrachten moeten zich wassen en hun behoeften in de rivier
doen”, schetst hij de situatie.

Een ander euvel is dat er geen technische dienst van het
ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in het achterland
beschikbaar is. Daardoor moeten volgens hem voor alle kleine dingen
technici uit de stad komen. Meriam Poeketi, schoolleider van de
Openbare School Nieuw Aurora 2, onderschrijft wat de voorzitter
zegt en staat stil bij de miskenning. “Toelagen en premies waarop
leerkrachten in het binnenland aanspraak maken, worden niet
regelmatig betaald en ook de huisvestingsproblemen krijgen niet de
aandacht van de vakbonden.”

Lees het volledig artikel in de woensdageditie van
de Ware TijdReageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina