‘Wij laten de leerkrachten van het binnenland niet in de steek’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

13/12/2021 05:59

-
Valerie Fris


Foto: dWT Archief

PARAMARIBO
Het verwijt van leerkrachten van de openbare school Goninikreek dat ze zich in de steek gelaten voelen door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt door het ministerie betwist. De leerkrachten zeggen dat door aanhoudende regen veel goederen zijn verloren gegaan. Minister Marie Levens beaamt dat maar zegt direct daarop dat intussen vervangend materiaal is geleverd.

“Het binnenland heeft ons miljoenen gekost. Het geld dat wij
zouden uitgeven aan nieuwe boeken en onderhoud moesten wij besteden
aanschoonmaak.” Volgens haar is door de watersnood alle meubilair
zoals tafels, kasten en schoolborden, vernietigd en moest nieuw
materiaal gestuurd worden. “Wij laten de leerkrachten van het
binnenland zeker niet in desteek.”

Levens: “De ramp was enorm en de schoonmaak moesten wij met de
brandweer doen vanwege de hoeveelheid aan bijvoorbeeld modder die
er overal lag. Als je in de stad bent heb je geen idee hoe het is.
De zorg voor de scholen in het binnenland is complex vanwege het
transportprobleem. Sommige dorpen kan je met de boot bereiken maar
andere alleen met het vliegtuig en niet overal kan je landen. Er is
een werkgroep ingesteld die zich specifiek hiermee bezighoudt.”

De minister benadrukt dat vanwege de financiele crisis het
kunst- en vliegwerk is om alles gedaan te krijgen. Zo zijn er
bijvoorbeeld bijna afgebouwde scholen die niet gebruikt worden,
zoals die te Nieuw Amsterdam. Dit heeft te maken met achterstallige
betalingen aan de aannemers. Er wordt hard gewerkt om die
betalingen in te lopen zodat de gebouwen eindelijk in gebruik
kunnen worden genomen.

Milton Top, hoofd VOJ, bevestigt dat het ministerie ook aandacht
heeft voor de scholen in het binnenland. Een week geleden heeft een
delegatie van het ministerie nog de school van Apoera bezocht, waar
intussen is begonnen met een pilot afstandsonderwijs. Het
ministerie heeft smart televisietoestellen aangeschaft om dit type
onderwijs ook in het binnenlandmogelijk te maken.

Top zegt, dat er tot nu toe een goede internetverbinding is te
Apoera en dat zowel leerlingen als leerkrachten enthousiast zijn
over de nieuwe mogelijkheden. Volgens hem heeft afstandsonderwijs
wel gewerkt, gezien het slaagpercentage van de Tata Colinschool in
Coronie, dat het afgelopen schooljaar gelijk was aan het landelijk
percentage. Vanwege de vele lockdowns het afgelopen schooljaar is
het volgens Top zeer waarschijnlijk het afstandsonderwijs dat deze
school heeft geholpen om betere resultaten neer te zetten.

Patricia Daniel van het Bureau Onderwijs Binnenland, zegt dat er
enkele zaken zijn die kenmerkend zijn voor de complexe situatie
voor het onderwijs in het binnenland. Ze noemt onder andere
transport, tekort aan drinkwater, veiligheid, renovatie van scholen
en van leerkrachtenverblijven. Vorige week was er een bericht dat
de leerkrachten klaagden vijf cent ontberingstoelage krijgen.

Daniel legt uit dat deze toelage reeds in de jaren zestig werd
gegeven. In de plaats hiervan wordt een ontwikkelingspremie gegeven
waarvan de hoogte, tot zelfs 50 procent van het salaris kan
bedragen. Dit hangt af van het gebied waar de leerkracht
tewerkgesteld is. De leerkrachten van Sipaliwini bijvoorbeeld
ontvangen die toelage. Daniel vindt het onterecht dat het
ministerie een slechte naam wordt gegeven als de leerkrachten
verklaren dat ze slechts vijf cent ontvangen.

Over de onderwijshervormingen zegt de minister: “In januari
begint de mulo-C richting speciaal voor leerlingen die goed zijn in
kunstvormen zoals dans en beeldende kunst. Er komt ook een richting
voor leerlingen die goed zijn in vreemde talen.” Gracia Ormskirk,
directeur Beroepsonderwijs vult aan dat met deze nieuwebenadering
geen enkel kind buiten de boot hoeft te vallen. Minister Levens
kondigtookaan, dat het ministerie zal beginnen met de certificering
van opleidingen. Dit is nodigomdat vooral internationale bedrijven
vragen naar gecertificeerde medewerkers, ook als het bijvoorbeeld
gaatom een kok of lasser. Er moet volgens haar rekening gehouden
worden met de industriele ontwikkelingen.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina