‘Wet Traditioneel gezag noodzakelijk’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

07/04/2022 10:03
-
Van onze redactie

ROS-minister Gracia Emanuel heeft een ontmoeting gehad met de presidentiele commissie grondenrechten van wie de termijn al een klein halfjaar is verlopen.

PARAMARIBO
Suriname heeft behoefte aan een wet op traditioneel gezag. Tot deze bevinding komt de presidentiele commissie Grondenrechten onder leiding van Patricia Meulenhof. Tijdens een onderhoud met minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) zei ze dat in deze wet de taken en bevoegdheden van het traditioneel gezag moeten worden opgenomen. Volgens haar is daarvoor wel een studie vereist.

Meulenhof vindt dat er een duidelijke richting moet worden
gegeven aan de relatie tussen het traditioneel gezag en de
regionale organen en de districtscommissarissen. De procedure van
benoeming zal ook binnen dit wetsvoorstel genoemd moeten worden.
Van belang is, aldus de voorzitter, de Free Prior and Informed
Consent (FPIC), waarbij een staatsbesluit moet worden gemaakt over
de besluitvorming binnen de gemeenschappen en hoe die moeten worden
genomen. Gemeenschappen zullen daarbij zelf moeten aangeven hoe zij
willen worden gehoord.

Een ander belangrijk punt is dat de definitieve demarcatie van
gebieden per wet moet geschieden. In de conceptwet Grondenrechten
wordt gesproken over indicatieve kaarten en wordt er nog niet
gesproken over figuratieve kaarten. “Dat vormt een struikelblok,
omdat men denkt dat het binnenland reeds verdeeld is, wat helemaal
niet klopt”, aldus Meulenhof.

Presidentiele commissie

Tijdens de meeting op ROS maakte de voorzitter er gewag van dat
de termijn van de presidentiele commissie al in oktober 2021 is
verlopen. Er zal dus wederom een aanspreekpunt moeten worden
aangesteld om het grondenrechtenproces te trekken, onderzoek te
doen en de gemeenschap te informeren over de gang van zaken.
Emanuel zei daarop dat er een werkgroep zal worden ingesteld om
zich verder te buigen over de verschillende processen binnen het
grondenrechtenvraagstuk. De werkgroep zal bestaan uit
vertegenwoordigers van de ministeries van ROS, Grondbeleid en
Bosbeheer (GBB) en Natuurlijke Hulpbronnen (NH).

De commissie van Meulenhof had de taak om binnen een jaar te
werken aan het grondenrechtenvraagstuk. Het orgaan heeft een
gecorrigeerde conceptwet uitgebracht, nadat er gesprekken zijn
gevoerd met diverse ministeries en actoren. Ook waren er
consultatiesessies met het traditioneel gezag. De conceptwet is
ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA), maar het parlement
heeft nog niet met alle stammen gesproken. Bij het overleg op ROS
waren aanwezig GBB-minister Dinotha Vorswijk, Minu Parahoe, program
director van Amazon Conservation Team Suriname en de directeuren
Loreen Jubithana (Duurzame Ontwikkeling Inheemsen) en Joraisa Pokie
(Duurzame Ontwikkelingen Afro-Surinamers).Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina