‘Wet Collectieve grondenrechten wapen tegen ongebreidelde gronduitgifte’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

INGEZONDEN De inheemsen als oorspronkelijke bewoners van Suriname hebben altijd gepleit voor erkenning van hun collectieve grondenrechten. Niet alleen de