‘We verwachten over een paar jaren nog betere runderen te zien’