‘We trekken de stoute schoenen aan’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

07/03/2022 08:03

De RK-Begraafplaats.
Foto: dWT Archief

PARAMARIBO
“We hebben de stoute schoenen aangetrokken in afwachting op de wettelijke regeling.” Of dat nog zal geschieden vraagt begrafenisondernemer Patrick van der Bosch zich af. Hij doelt op het feit dat begrafenisondernemers al jarenlang op verschillende momenten de regering en De Nationale Assemblee (DNA) hebben gevraagd om de Begrafeniswet aan te passen.

Tekst Gilliamo Orban

Dat begrafenisondernemers intussen in alle stilte zijn begonnen
met bovengronds begraven, is niet (zomaar) uit de lucht komen
vallen. Door overvolle begraafplaatsen zijn ze daartoe genoodzaakt.
Ook wachten ze al jaren op goedkeuring van hun grondaanvraag door
de overheid. Ondanks dat bovengronds begraven of het systeem van
galerijgraf niet staat in de Begrafeniswet, betekent dat volgens de
uitvaartverzorgers niet dat ze deze manier van begraven niet mogen
toepassen.

Drie begraafplaatsen

Bij bovengronds begraven worden stoffelijke overschotten boven
of naast elkaar in galerijen in een muur geplaatst. Henry Hennep,
directeur van de gelijknamige begrafenisonderneming, heeft enkele
jaren terug het voortouw genomen om dit systeem in Suriname in te
voeren bij de haast volgeraakte begraafplaats Hodie Mihi Cras Tibi,
van dit uitvaartbedrijf, aan de dokter Sophie Redmondstraat. “We
hebben al ongeveer negentig mensen op deze manier begraven”,
vertelt hij. Een van de personen is oud-rechter Frank Truideman,
die later advocaat werd.

Bij Rene’s Hof, van stichting Pijl en Boog, aan de
Waakhuyzenlaan worden mensen sinds augustus vorig jaar bovengronds
begraven. “Het lichaam van de eerste persoon is op 19 augustus 2021
bijgezet in een galerij in de muur en we hebben tot heden totaal 34
mensen op die wijze begraven”, vertelt stichtingsbestuurslid
Leendert Grant. Twee maanden later begon uitvaartbedrijf Wijngaarde
met het systeem van galerijgraf bij de begraafplaats aan de
Leysweg.

Stichting Pijl en Boog heeft jaren terug grond aangevraagd bij
de staat en heeft het probleem van ruimtetekort onder de aandacht
van verschillende regeringen gebracht. “Er is toen aan ons
geadviseerd om bovengronds te begraven. Zelfs een president, die
iemand was komen begraven bij Rene’s Hof, heeft ons gezegd dat het
mag”, zegt Grant.

Hennep vertelt dat hij de overvolle begraafplaatsen al jaren
terug had voorspeld, aangezien veel mensen in Paramaribo worden
begraven. Hij heeft het probleem keer op keer jaren lang aangekaart
bij toppers van verschillende regeringen en bij de assemblee en
heeft daarbij voorgesteld de Begrafeniswet aan te passen. “Er moet
in feite maar een woord, namelijk bovengronds, in de wet bijgevoegd
te worden.”

DNA reageert niet

Ook stichting RK-begraafplaats wil overgaan tot bovengronds
begraven zegt directeur Steven Tjang-A-Sjin tegende Ware Tijd. De
stichting had in augustus 2020 schriftelijk toestemming aan de
toenmalige procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday gevraagd om
over te gaan op galerijgraven. De pg antwoordde dat de
Begrafeniswet daarin niet voorziet.

Baidjnath Panday heeft toen voorgesteld de wetgever hierover te
informeren om de wetsaanpassing te overwegen. “Dit initiatief kan
eveneens door tussenkomst van het ministerie van Justitie en
Politie geschieden”, staat in het schrijven van de pg. De
RK-begraafplaats heeft in november 2021 vervolgens een brief
gericht aan DNA. “Er is niet op gereageerd. We zullen met onze
advocaat nagaan welke stappen we zullen ondernemen”, aldus
Tjang-A-Sjin.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina