‘We hopen dat het in de toekomst goed zal gaan met onze plannen’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

06/05/2022 09:59
-
Ricky Wirjosentono

De vrouwenorganisatie Galibi zoekt middelen om het bouwvallige gebouw te restaureren, waardoor de leden weer hun plek hebben om onder meer souvenirs te maken.
Foto: Ricky Wirjosentono

GALIBI
“Wij willen er alles aan doen om de vrouwen in Galibi weer een platform te geven hun activiteiten vrij te laten ontplooien.” Ondervoorzitter Jumerume Aloema van vrouwenorganisatie Galibi zoekt al een poos naar donaties om het bouwvallige gebouw, waar de vrouwen in het verleden souvenirs, craft en houtsnijwerk verkochten, te restaureren. Ze heeft de vicepresident, maar ook bedrijven en niet-gouvernementele organisaties benaderd om ondersteuning.

In de ‘bedelbrieven’ wordt er een begroting ingesloten. Aloema
vertelt dat in de afgelopen twee jaar het gebouw sterk achteruit is
gegaan, mede vanwege de afwezigheid van toeristen (en dus
inkomsten), als gevolg van de Covid-19-pandemie. Haar moeder, die
voorzitter is van de vrouwenorganisatie, wil vanwege ziekte
overdragen aan jonge, dynamische vrouwen in het dorp. “We hopen dat
het in de toekomst goed zal gaan met onze plannen”, reageert de
dochter.

De organisatie bereidt in elk geval een activiteit voor in
verband met Moederdag. Er is volgens Aloema geen geld om de moeders
van Galibi in het zonnetje te plaatsen, “maar ik denk dat het
weinige dat wij zullen doen op die dag iets voor hen zal kunnen
betekenen”.

Galibi en andere inheemse dorpen hebben de handen in elkaar
geslagen om hun jeugd educatief te scholen. Zestien jongeren van
Galibi, Pierrekondre, Erowarte, Bigiston, Marijkedorp, Alfonsdorp,
Tapuhuku en Calbo zijn op veldexcursie geweest naar Coronie en Weg
naar Zee. De achttienjarige Lowan Alwanahi vertelt aande Ware
Tijddat de jongeren meer informatie willen over klimaatverandering
en wat zij kunnen doen om dat tegen te gaan in hun dorpen. “Ik heb
veel geleerd. Nu moeten wij samen gaan denken om mijn dorp Galibi
te beschermen tegen erosie.”

De jeugdigen kregen van professor Sieuwnath Naipal informatie
over de mangrove aanplant te Weg naar Zee. “Het is de bedoeling dat
de jongeren over hun ervaringen gaan discussieren en meedenken aan
oplossingen voor hun dorpen. Ze moeten manieren gaan zoeken om hun
woongebieden te beschermen tegen klimaatverandering, want de dorpen
moeten voor de komende vijfhonderd jaar blijven bestaan”, zei
begeleider Idris Fredison.

De jongeren zijn dinsdag bij De Nationale Assemblee geweest om
met een petitie aan voorzitter Marinus Bee aandacht te vragen voor
de gevolgen van klimaatverandering in hun woongebied. Volgens hen
wordt het voortbestaan van Galibi, Pierrekondre, Tapuhuku, Erowarte
en Bigiston bedreigd door erosie. Ook stijgt het water van de
rivier hoger dan normaal en is het in de droge tijd extra heet.

“Wij jongeren en onze families worden soms radeloos, want zo
kunnen we niet meer voor onszelf zorgen en we zijn niet zeker van
ons bestaan. We zoeken naar oplossingen. We zijn schoolgaande
jongeren en onze dorpsbesturen rekenen op ons, als jong kader”,
luidt een passage uit de petitie.

De jongeren zeggen bekend te zijn met oplossingsmodellen die
zijn toegepast in andere gebieden in het land. Zij vragen om
inspraak te hebben bij het bedenken van oplossingen voor
Marowijne.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina