Wazig antwoord regering over visvergunningen

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

22/04/2022 16:00
-
Ivan Cairo

Bibis-minister Albert Ramdin donderdag in het parlement.

PARAMARIBO
De regering heeft op heldere vragen in het parlement donderdag over visvergunningen die aan vissers van Guyana zouden zijn beloofd geen helder antwoord gegeven. Integendeel werd door de president en de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) om de hete brei gedanst met wazige antwoorden en wollige zinsconstructies. Dit tot wrevel van NDP-fractieleider Rabin Parmessar die al maanden vraagt om concrete informatie.

Volgens Parmessar neemt de regering over dit vraagstuk een
loopje met De Nationale Assemblee. Wat de politicus steekt is dat
de president van Guyana en diens minister voor
visserijaangelegenheden constant en hard beweren dat er heldere
afspraken met de regering van Suriname zijn gemaakt over de
verstrekking van 150 vergunningen aan vissers uit hun land. Beweerd
wordt dat ze over bewijs van die afspraken beschikken.

De NDP-fractieleider vindt dat indien de Guyanese regeringsleden
onwaarheden verkondigen Paramaribo middels het ontbieden van de
ambassadeur van Guyana en een diplomatieke nota hiertegen krachtig
zou moeten protesteren. Door de wijze waarop Guyana over deze zaak
uitspraken doet in de media wordt Suriname als een onbetrouwbaar
land neergezet, meent Parmessar. Bibis-minister Albert Ramdin
merkte op dat de Guyanese ambassadeur niet is ontboden, omdat deze
kwestie op een hoger niveau, met zijn Guyanese collega van
Buitenlandse Zaken wordt besproken en afgehandeld.

Ramdin gaf aan dat historisch er altijd visserijactiviteiten
zijn geweest van Guyanese vissers voor de kust van Suriname en op
de Corantijnrivier, de grensrivier die volledig tot het Surinaamse
grondgebied behoort. Hier zijn er afspraken over gemaakt en wordt
in voorkomende gevallen toestemming aan Guyana verleend voor het
ontplooien van economische activiteiten van zijn burgers op deze
rivier. “Er zijn regels en daar wordt mee gewerkt,” aldus minister
Ramdin.

SK-vergunning

Volgens de bewindsman moet er een onderscheid gemaakt worden
tussen de vergunningen voor de binnenwateren (BV-vergunningen) die
bestemd zijn voor visserij op de Corantijnrivier en vergunningen
bestemd om activiteiten te ontplooien in de kustwateren, de
zogenoemde SK-vergunningen. Ramdin zegt dat er momenteel een
onderzoek wordt ingesteld naar vergunningen die officieel door het
ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn uitgegeven en
vergunningen die “in het veld” worden gebruikt.

“Er zijn Guyanezen die legitiem vergunningen hebben aangevraagd
en ontvangen. Daarvoor zijn er bepaalde regels en die zijn in acht
genomen”. Het blijkt echter, aldus de bewindsman, dat er ook
vergunningen in omloop zijn die mogelijk zijn gekopieerd van
bestaande officiele vergunningen en voor meerdere boten worden
gebruikt. “Elke vergunning wordt gegeven voor een boot en je kan
niet een vergunning voor meerdere boten gebruiken”.

Onderzocht wordt om hoeveel vergunningen het gaat. Indien dit
inderdaad het geval is, en daar zijn sterke aanwijzingen voor,
houdt dit in dat personen in Suriname, zowel Guyanezen als
Surinamers, legitiem vergunningen hebben ontvangen en daar
oneigenlijk gebruik van hebben gemaakt om meerdere boten voor de
visvangst in te zetten. Het overleg nationaal en met de Guyanese
regering over deze kwestie is nog gaande. Vanwege de gevoeligheid
van deze zaak dient het goed onderzocht te worden, meent Ramdin.
Hij verwees daarbij naar de talrijke mediaberichten over de
opvattingen van Guyanese regeringsleden. Formeel heeft de regering
geen reactie van Georgetown ontvangen, merkt de bewindsman op.

Geen duidelijk antwoord

Over de beantwoording van de regeringsleden was Parmessar zeer
ontevreden. Hij verwacht dat de regering serieus omgaat met de
vragen van het parlement. “Heer president, hebt u of een van uw
ministers concrete beloften gedaan aan de Guyanese zijde voor 150
visvergunningen?” vroeg hij opnieuw. “De Guyanese zijde zet ons
nationaal en internationaal onder een grote druk. Wij worden
internationaal als grappenmakers gezien,” zegt Parmessar, terwijl
de regering “muisstil is” en geen officieel weerwoord geeft. Dit
vindt hij onacceptabel.

“Waarom kunnen wij niet een duidelijk antwoord van de president
krijgen? Wij hebben recht op duidelijkheid. Heeft de president die
belote daar gedaan? Ja of nee? Dat is onze simpele vraag waarop we
geen antwoord krijgen en dat kunnen we niet accepteren”, merkte
Parmessar op. Hij wil concrete antwoorden.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien hekelde de wijze waarop
Parmessar de kwestie van de visvergunningen benaderde. Bij het
optreden van bepaalde assembleeleden krijgt het coalitielid de
indruk dat vanwege enge partijpolitieke belangen “men het nationaal
gevoel nieteens in acht neemt” en meer waarde en geloof hecht aan
wat in krantenberichten staat of door Guyanese politici wordt
beweerd dan aan wat de Surinaamse regering zegt. “Dit is minachting
van uw eigen land en de belangen van uw eigen land”, vindt
Gajadien.Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina