Wageningen heeft nieuw pompgemaal

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

PARAMARIBO — “Als alle drie pompen van pompgemaal Wageningen werkende zijn, wilt dat zeggen dat er 30.000 hectaren meer padie-inzaai