Volksgezondheid betreurt aanpak medische staf AZP

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

17/04/2022 00:00
-
Van onze redactie


PARAMARIBO
Het ministerie van Volksgezondheid heeft zaterdag duidelijk gemaakt niet te zijn gediend van het communique van het medisch stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo waarin wordt gewaarschuwd dat afbouw van de zorg reeel is en dat “lijden en overlijden” niet zijn uitgesloten als dat gebeurt. “Het ministerie betreurt de wijze waarop het medisch stafbestuur de problemen in de zorg, zonder zich te vergewissen van de actuele stand van zaken, wenst te bespreken”, aldus Volksgezondheid.

In zijn verklaring wordt aangegeven dat een medisch stafbestuur
niet de gesprekspartner is van het ministerie. In zijn communique
was gesteld dat verschillende leden van het AZP-stafbestuur, alsook
vakgroepen en hun hoofden, meerdere malen signalen hebben gegeven
aan de (nieuwe) regering. “Met name de directeur en minister van
Volksgezondheid is voorgehouden dat er sprake is van ernstig verval
van de tweedelijns medische zorg.”

Volksgezondheid countert zaterdag en noemt het zelfstandig naar
buiten treden van een stafbestuur niet in lijn met wat van hem mag
worden verwacht, omdat de bestaande structuren al genoeg ruimte
bieden om in overleg met hun directie te treden. “En voor het
ministerie is het geen doen en niet passend om daarbuiten om te
gaan en rechtstreeks met de staven van de ziekenhuizen deze zaken
apart te bespreken of overleg daaromtrent te voeren”, verschoont
Volksgezondheid zich. Benadrukt wordt dat suggesties aan het
ministerie over de zorg “altijd welkom zijn bij ons, uiteraard met
medeweten/instemming van de ziekenhuisdirectie”.

De medische staf van AZP had zich volgens het departement tot
zijn ziekenhuisdirectie moeten wenden. “Elk medisch stafbestuur van
ieder ziekenhuis heeft een eigen taak in de zorg, met name in het
ziekenhuis waar de artsen te werk zijn gesteld. Die taak staat niet
op zichzelf, maar in relatie tot het ziekenhuis, met name de
ziekenhuisdirectie. Overleg, regelmatig overleg zelfs, met hun
directie zou een gangbaar patroon moeten zijn. Zo komt men dan ook
te weten welke zaken vanuit de directie van het ziekenhuis of
vanuit het ministerie worden besproken en in gang zijn gezet dan
wel aangepakt.”

Het medisch stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo
wordt daarom door het ministerie geadviseerd in overleg te treden
met de directie van het ziekenhuis om de dringende tekorten te
bespreken, waarna de directie met Volksgezondheid kan werken aan
oplossingen van zaken die nog open staan. Alle actoren in de zorg
worden door het departement opgeroepen om een bijdrage te leveren,
“hetzij direct, hetzij indirect, om op constructieve wijze bij te
dragen in het traject naar veranderingen in de zorg”.

Financiele perikelen

De problemen in de zorg worden niet ontkend door
Volksgezondheid, die opmerkt dat “in zijn algemeenheid verwoesting
nu eenmaal sneller gaat dan de wederopbouw, zeker als er geen
financiele middelen zijn”. Ook wordt onomwonden gesteld dat
ziekenhuisdirecties primair verantwoordelijk zijn voor zowel de
personele invulling als alle randvoorwaarden die aanwezig moeten
zijn om optimale zorg te bieden. Het ministerie en de regering zijn
wel eindverantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en
het garanderen voor de toegang tot medische zorg.

Het grootste probleem volgens Volksgezondheid is het ontbreken
van financiele middelen wat zijn weerslag heeft gehad op de zorg.
“We zijn nog niet helemaal uit die problemen, maar er wordt gestaag
aan gewerkt.” Ook wordt aangetekend dat elke regering wereldwijd
ook te kampen heeft met de enorme schade aan de gezondheidszorg
door Covid-19. “De regering-Santokhi/Brunswijk heeft een financiele
chaos overgenomen. De gevolgen daarvan, maar ook de structurele
verwaarlozing van de gezondheidszorg in Suriname, blijkt nu in de
zorg hard toe te slaan.”

Het departement wijst erop dat vanaf het aantreden van het
huidige kabinet Volksgezondheid bezig is geweest om de torenhoge
schulden die zijn achtergelaten in te lopen. Zo zouden
kankerbestralings- en Armulov-behandelingen vanaf 2018 niet zijn
betaald en waren er verder bij diverse instanties openstaande
schulden van miljoen in Surinaamse en Amerikaanse dollars en
euro’s. Vanaf 2018 waren ook de contributies aan de
Wereldgezondheidsorganisatie niet betaald. “Dit is maar het topje
van de ijsberg. We zijn in staat geweest om door prudent beleid
intussen een aantal essentiele zaken in de zorg te realiseren.”

Ook zijn de ligdagtarieven, die sedert 2014 onaangeroerd waren
gebleven, in nog geen tien maanden met 290 procent aangepast.
Verder zijn overige medische diensten en de honoraria van
dienstverleners, onder wie specialisten, artsen, ondersteunende
diensten, zoals laboratoria en radiologie, in 2021 aangepast. Het
ministerie noemt andere verworvenheden, zoals aanschaf van
equipment voor de NICU, financiele ondersteuning aan de
cardio-thoracale zorg, de aanschaf van een hypermoderne CT-scan,
toestemming voor de afbouw van het Suriname Eye Centre en de
renovatie en moderne upgrade van de Spoedeisende Hulp in het
AZP.

Ook worden binnenkort negen ambulances gedistribueerd onder de
diverse instellingen. “Er zijn nog veel meer projecten waar op dit
moment aan wordt gewerkt, inclusief het macro beleid in de
gezondheidszorg.” Over twee maanden moet het assessment rapport af
zijn, waarvoor Volksgezondheid deskundigen om een finaal advies
heeft gevraagd over “brandende issues”, waaronder een passend
zorgverzekeringsstelsel, financieringsmodellen voor de zorg,
adequate allocatie van middelen en beloningsstructuren voor de
diverse dienstverleners.Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina