Volksgezondheid bekijkt inzetten buitenlandse zorgwerkers

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

02/03/2022 16:04
-
Van onze redactie


PARAMARIBO
Na de noodkreet over de penibele situatie op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft het ministerie van Volksgezondheid woensdagmiddag laten weten dat het bekijkt om het personeelstekort acuut weg te werken door buitenlandse zorgwerkers in te zetten. Daarmee zal de zorg zijn gegarandeerd.

Op basis van het huidige personeelsbestand is er volgens
Volksgezondheid een tekort van veertien NICU-verpleegkundigen.
Aangegeven wordt dat het ministerie al geruime tijd in gesprek is
met het AZP en de vakgroep kindergeneeskunde om diverse
oplossingsmodellen uit te werken.

Volksgezondheid zegt zich samen met de diverse instellingen te
buigen over de wijziging en invoering van maatregelen om de
braindrain tegen te gaan. “Daarbij is niet uitgesloten dat het
wijzigen van de loonstructuur een belangrijke maatregel is om dit
probleem tegen te gaan”, beseft het departement.

Op korte termijn wordt gekeken naar motiverende maatregelen naar
specialistisch zorgpersoneel toe, zodat hun wegtrekken wordt
tegengehouden. Als middellang- en langetermijnoplossing is er een
traject uitgestippeld om algemeen zorgpersoneel op te leiden om op
een duurzame manier de specialistische zorgwerkers te ondersteunen
in de dagelijkse werkzaamheden.

In het persbericht erkent het ministerie dat het wegtrekken van
gekwalificeerd specialistisch zorgpersoneel een van de
belangrijkste uitdagingen op dit moment is, die zorgt voor
personeelsuitdagingen op de diverse specialistische afdelingen van
gezondheidsinstellingen. Het doet daarom een beroep op alle
zorgwerkers om zich zoveel als mogelijk in te zetten voor de
zorgvragers. “Het ministerie garandeert de zorgwerkers dat er met
voortvarendheid wordt gewerkt aan de issues in de zorgsector”,
aldus Volksgezondheid.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina