Visumvrij reizen naar Europese Unie nog lange weg

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

28/04/2022 05:50
-
Ivan Cairo

Minister Albert Ramdin dinsdag tijdens de openbare vergadering van het parlement.
Foto: DNA

PARAMARIBO
Van het visumvrij reizen door Surinaamse paspoorthouders naar Europa, het zogenoemde Schengengebied, zal niet binnen afzienbare tijd sprake zijn. Ook niet wanneer De Nationale Assemblee de conceptwet Reisdocumenten, wat de introductie van biometrische paspoorten mogelijk maakt, heeft goedgekeurd en deze vervolgens in werking treedt.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International
Business en Internationale Samenwerking (Bibis) merkte op vragen
van volksvertegenwoordigers op dat de Verenigde Arabische Emiraten
tot nu toe het enige land is dat heeft aangegeven dat reizigers uit
Suriname een biometrisch paspoort dienen te hebben om te komen tot
een visumafschaffingsregeling.

De regering heeft de gelopen periode tijdens de reguliere
Artikel 8-dialoog met de Europese Unie (EU) aangegeven een aanvraag
te zullen doen daartoe. Daarbij is ook het bezit van biometrische
paspoorten aan de orde gekomen. Maar het hebben daarvan betekent
niet dat Surinamers onmiddellijk visumvrij naar de EU zullen kunnen
reizen. Daartoe zal er eerst een officieel verzoek van Suriname
moeten worden gedaan. “Wij wachten op de afronding van deze wet
voordat wij die stappen ondernemen”, aldus Ramdin.

Er zal volgens hem moeten worden gelobbyd en onderhandeld met de
EU en de lidstaten voor het aangaan van een
visumafschaffingsovereenkomst. Dit is informeel en formeel al
kenbaar gemaakt aan Belgie, Frankrijk, Spanje en Nederland. Over
het algemeen is “vrij positief” gereageerd op Surinames verzoek. De
landen wachten op de officiele aanvraag en bijbehorende informatie.
Suriname heeft nog geen besluit genomen over het toelaten van
uitsluitend buitenlandse reizigers met een biometrisch paspoort. Op
Zanderij zouden infrastructuur en apparatuur moeten komen om dat
reisdocument te kunnen lezen.

Diplomatiek paspoort

De nieuwe wet is volgens Ramdin belangrijk om het
personenverkeer tussen Suriname en het buitenland te
vergemakkelijken. Bij onderhandelingen met landen over
visumafschaffing wordt besproken en vastgelegd voor welke
functionarissen welk type paspoort wordt toegekend.

De bewindsman stelde dat met betrekking tot het paspoortenbeleid
diplomatieke paspoorten aangeven dat de houders in dienst zijn van
Bibis. Diplomatieke paspoorten worden uitgegeven aan personen die
in het buitenland werken op ambassades of bij internationale
organisaties en hun gezinsleden. Daarnaast komen de president,
vicepresident, ministers en gezinsleden, directeuren van
ministeries, leden van de rechterlijke macht en van het parlement
in aanmerking. Dienstpaspoorten worden verstrekt aan ambtenaren die
voor de dienst dienen te reizen met uitzondering van
onderwijsgevenden en personen in de zorgsector.Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina