Viering 75 jaar Naks Ubuntu

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

03/05/2022 00:00
-
Tascha Aveloo

Enkele leden van Naks doen een voordracht en plengoffer bij de opodron-ceremonie.
Foto: Tascha Aveloo

PARAMARIBO
De geur van pompea en floridawater mixt zich met smeri wiri. In een prapi is het geurige water waarmee bezoekers worden verwelkomd, gekleurd met blauwsel. Zoals op elke activiteit bij de sociaal-culturele organisatie Naks worden de handen van elke bezoeker ermee gewassen. Zondagmorgen komen de leden en sympathisanten in bosjes aangelopen en om twaalf uur uur ‘a dyeng dyen e loi’. Een koperen bel word geslagen en het tromgeroffel kondigt aan dat de samenkomst zal aanvangen.

De agidadron, een langgerekte drum, is ‘gekleed’ in een batik
print stof en is door de spelers gewijd met pimba en bier. De
handslagen op de apintie, de kwabangi met stokken, de agidadron met
stok en hand vormen samen een intens indringend geluid. “De opodron
is een oude traditionele ceremonie van drumspel dat gedaan werd op
de vooravond voor eendu, een toneelspel. Dan werd er gebeden naar
de voorouders, de Gronma, de Schepper en werd gevraagd om
zegen zodat de du goed zou verlopen”, vertelt Darrel Geldorp lid
van Naks.

Ubuntu

Deze oude ceremonie is speciaal voor de herdenking van het
75-jarig bestaan van NAKS, gebracht naar de 21ste eeuw
om deze bijzondere tijd aan te kondigen. De Surinaamse vlag wordt
met groot eerbetoon door drie agenten gehesen. En de Naks-vlag door
drie leden onder apintiespel.

Voorzitter Siegmien Staphorst gaat kort in op de komende
activiteiten die gedurende een jaar zullen worden gehouden. “We
denken op deze dag aan oprichter Eugene Drenthe. Maar ook aan de
anderen die hun krachten hebben gegeven zoals familie Baarn en alle
anderen die ons zijn voor gegaan. Zij kunnen met trots naar ons
kijken en zien dat het werk voortgang vindt.”

Zo zal er ook een lezing worden gehouden omtrent de
alla kondre prakseri‘ die Drenthe voorstond. “We zijn een
Afro-Surinaamse organisatie, maar we hebben altijd met anderen
samengewerkt. We sterken onszelf als zwarten maar geloven dat we
alleen door bundeling met elkaar en samenwerking met anderen,
vooruit zullen komen.”

Op 4 mei, de eigenlijke verjaardag van Naks zal er een
dankdienst worden gehouden gevolgd met een receptie voor genodigden
en daarna een feestelijke koto dansi. Geldorp is reeds 22 jaar lid
van Naks. “Ik wilde meer van de Afro-Surinaamse cultuur leren.
Tijdens een Miss Alida zag ik mensen wintidansen en ik dacht ik wil
nu echt meer hierover weten.”

Hij is echt gegroeid in de organisatie. “Het heeft me gevormd
als mens, en tot een cultuurambassadeur.” Volgens Geldorp is er
heel veel werk aan de winkel in de organisatie. “We werken nu aan
ergfoedvastlegging, zang, dans, de kleding. We hebben echt wel
mensen nodig, vrijwilligers, die willen helpen bij het vastleggen
van ons erfgoed.”

Lees uitgebreid over 75 jaar Naks in onze komende
woensdageditieGerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina