VHP: Zoek het licht in jezelf

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

04/11/2021 17:57

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN
Op donderdag 4 november vieren wij Diwali. Dit festival symboliseert de overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade en de vernieuwing van het leven. De universele gedachte van Divali is: zoek het licht in jezelf. Bij Divali wordt het Goddelijke aspect Lakshmi aangeroepen. De goddelijke kracht of ‘shakti’ die als vrouw wordt uitgebeeld, wordt vereerd.

Lakshmi is de uitvoerende energie van Vishnu, die de schepping
onderhoudt en daarmee voor continuiteit zorgt. Zij is de universele
moeder die geborgenheid biedt, die onvoorwaardelijk lief heeft en
geluk brengt en staat ook symbool voor het licht in onszelf. Het
wordt gevierd om het licht in ons leven te verwelkomen. Licht wordt
namelijk geassocieerd met succes en hoop.

Het is het licht van Divali dat elk jaar weer niet alleen onze
huizen, maar ook onze harten verlicht. Van de duisternis naar het
licht: het is door het licht dat de schoonheid van deze wereld
geopenbaard of ervaren wordt. De meeste religien in de wereld
erkennen het belang van licht als een geschenk van God. Het is
altijd een symbool van alles wat positief is in onze wereld van
ervaring.

Het belangrijkste aspect van Divali is dat het een dag van
bezinning is op al het goede in de schepping, gesymboliseerd door
het licht. Dit festival wordt gevierd in de donkerste nacht van het
jaar, wanneer de maan zich volledig achter de aarde bevindt.
Hiermee wordt aangegeven dat zelfs de diepste duisternis of het
ergste kwaad kan worden overwonnen, als we maar het licht – dit is
het positieve in ons – sterk genoeg tot uitdrukking brengen.

Het spoort ons aan om ons eigen innerlijk licht te herinneren en
eventueel ten koste van een grote inspanning, op zoek te gaan naar
het innerlijke licht net zolang tot we het gevonden hebben. Divali
is niet alleen maar een feest. Het is ook een oproep aan eenieder
om zijn of haar eigen duisternis onder ogen te zien en deze
duisternis te laten verdwijnen door het vinden van het innerlijke
licht.

Diwali is het licht van liefde en broederschap en het is licht
van de Schepper dat vanuit ons hart de wereld mooier maakt. De mens
wordt eraan herinnerd dat het kwade zowel buiten ons als in ons
verslagen wordt om innerlijke en maatschappelijke vrede te creeren.
Dit festival accentueert ook een aantal belangrijke
maatschappelijke waarden zoals gemeenschapszin en gezamenlijkheid,
reinheid en schoonheid. Het is goed om die waarden ieder jaar
opnieuw bewust te vieren en uit te dragen. Voorts om zuiver ethisch
inzicht te ontwikkelen en ook als zodanig ernaar te handelen.

De mens moet zich op de dag van dit feest inspannen zodat deze
er een wordt van harmonie, bezinning en spirituele opleving. Het
biedt jaarlijks een gelegenheid om de onderlinge banden aan te
halen en te versterken als een startpunt voor een nieuw begin. Moge
de Godin Laksmi Mata u allen zegenen met voorspoed, veel geluk,
wijsheid en een gezond leven. De VHP wenst de gehele samenleving
maar in het bijzonder onze broeders en zusters een verlichtende
toekomst en een Shubh Divali toe.

VHP
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina