VHP voegt zich bij interpellatievoorstel coalitiegenoten

admin

Een aantal VHP-fractieleden heeft dinsdag het interpellatievoorstel van de NPS-, PL- en Abop-fracties over het pas opgerichte New Surfin dat maandag bij het parlement is ingediend medeondertekend. Volgens VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien was het niet de bedoeling dat het stuk alleen door de andere coalitiegenoten zou worden ingediend. Afgesproken was, aldus de fractieleider, dat deze zaak maandagavond eerst met de politieke top beproken zou worden, waarna vertegenwoordigers van alle fracties zouden tekenen.
Next Post

Caribbean News - Caribbean National Extradited To US For Decades Old Crime

A Caribbean national, who has been on the lam for 22 years, has been returned to the US to face criminal charges that date back to 1999.