VHP: Moeders zijn een inspiratiebron

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

08/05/2022 17:17

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN
Op 8 mei vieren we Moederdag, een dag die zich richt op het vieren en eren van moeders en moederfiguren voor alles wat ze doen. Het is een dag om dankbaarheid te tonen aan moeders voor hun invloed in ons persoonlijk leven en hun werk in de samenleving als geheel.

De VHP feliciteert alle moeders en moederfiguren met deze
bijzondere dag en wil alle moeders bedanken voor de offers, die zij
voor ons hebben gebracht. Wij als partij zijn heel trots op onze
moeders voor hun moed, kracht, wijsheid, geduld, zorg en de
onvoorwaardelijke liefde.

Door onze geschiedenis heen hebben moeders opmerkelijke offers
gebracht voor het welzijn van hun dierbaren. Immers, moeders zijn
de hoeksteen van de samenleving. Ze laten ons zien dat geen horde
te hoog is en geen droom buiten ons bereik ligt.

De band van liefde en toewijding die een moeder deelt met haar
kinderen en familie is zonder grenzen of voorwaarden. Of het nu een
moeder of pleegmoeder, een partner of een grootmoeder is. Als
verzorgers, leraren en beschermers et cetera helpt een moeder hun
kinderen op te groeien tot volwassen burgers met normen en waarden
in de maatschappij.

Welke kant het leven ook opgaat, de liefde en leiding van een
moeder is een enorme zegen die ons helpt op te groeien als
stabiele, verantwoordelijke en zorgzame individuen. Laten we onze
moeders altijd gedenken, want ze zijn een inspiratiebron voor ons
allemaal.

Naarmate onze samenleving verandert staan de moeders, maar
vooral alleenstaande moeders, voor zware uitdagingen. In het licht
van de financieel-economische en sociale problemen, veroorzaakt
door de Covid-19-pandemie en slecht bestuur van de vorige regering,
wordt er een beroep gedaan op onze moeders om die zware uitdagingen
aan te gaan.

Onze moeders zijn echte helden en hun bijdrage kan niet worden
onderschat. Ze vormen het fundament van gezinnen en houden ons land
bij elkaar, terwijl we proberen een sterke toekomst voor iedereen
op te bouwen. Laten we na vandaag ons inzetten om hen op tastbare
manieren te ondersteunen bij het opvoeden van onze kinderen en het
veiligstellen van de toekomst van onze natie.

De VHP is zich er terdege van bewust dat vele Surinaamse moeders
nu door een zeer uitdagende periode gaan. We willen hen dan ook
extra danken voor de inspanningen die ze dagelijks getroosten om
het gezin door de moeilijke periode heen te helpen. We vragen aan
hen de hoop niet op te geven. De VHP is ervan overtuigd dat er
betere tijden voor alle moeders zullen aanbreken. De VHP wenst de
hele natie, maar in het bijzonder de moeders, een fijne en
gezegende Moederdag toe.

VHPReageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina