VHP: ‘Hoop en eeuwige vreugde’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

17/04/2022 16:07

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN
Op 17 april vieren Christenen over de hele wereld het paasfeest. Pasen is het feest ter herdenking van Christus’ verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. Hoewel de viering van dit jaar komt op een moment dat onze wereld voor veel uitdagingen staat, blijft de boodschap van Pasen onveranderd: hoop en eeuwige vreugde.

Voor onze christenen zijn het leven en de dood van Jezus de
ultieme uitingen van liefde en de hoogste demonstratie van Gods
barmhartigheid, trouw en verlossing. Voor christenen is Pasen het
belangrijkste feest dat je kunt vieren. Juist door de boodschap van
hoop die Jezus ons geeft, is er hoop op een betere wereld. Een
wereld waarin we omzien naar elkaar en Zijn liefde uitdelen. Liefde
voor je naaste, liefde voor jezelf. Juist deze boodschap is een
boodschap die voor alle tijden relevant blijft.

Momenteel gaat de wereld door een hele moeilijke periode. De
dreiging die nog steeds uitgaat vanuit het dodelijke coronavirus,
de toenemende dreiging die uitgaat vanuit de klimaatverandering en
nu ook de dreiging van mondiale instabiliteit die is ontstaan door
de oorlog in Ukraine, maken dat er veel onzekerheid heerst in de
wereld.

Als onderdeel van de wereldgemeenschap gaan wij ook in Suriname
door een hele moeilijke periode. En juist hier biedt de boodschap
van Christus ons houvast in donkere dagen. Pasen betekent dat wij
als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst
geeft. Laten we kracht putten uit de paasboodschap.

De VHP benadrukt dat hoe moeilijk ook de periode waar wij
doorheen gaan, uiteindelijk zullen we overwinnen en zullen we er
als volk beter voor staan. Centraal hierbij staat ook de gedachte
dat we het samen moeten doen, dat we elkaar lief moeten hebben. Dan
alleen kunnen we als volk herrijzen uit de moeilijke periode waar
wij nu met zijn allen doorheen gaan.

Laten we in deze paastijd samen bidden voor vrede, wijsheid en
vastberadenheid. Moge Christus’ voorbeeld van liefde en opoffering
ons in deze heilige tijd dwingen tot gerechtigheid en mededogen en
ons vernieuwen met een verzekering van hoop en eeuwige vreugde.

De VHP benadrukt dat zij indachtig deze paasboodschap in staat
is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bestendigen van
een sociaal rechtvaardige samenleving voor iedere Surinamer. Moge
de Heer Jezus Christus ons daarin helpen. In volle hoop, geloof en
liefde wenst de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) alle
Surinamers een vrolijk paasfeest toe. Zalig Pasen aan u allen.

VHPReageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina