Verzorgingsgebied preventieve surveillances uitgebreid

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

07/11/2021 06:00

-
Van onze redactie

Leden van de BBS ondersteunen de politie vanaf januari bij de uitvoering van het criminaliteitsurgentieplan.
Foto: CDS

PARAMARIBO
Met assistentie van de particuliere beveiligingsbedrijven Professional Private Security (PPS) en Inproser heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) zaterdag het verzorgingsgebied van de preventieve surveillances uitgebreid. PPS en Inproser, voor wie Juspol zegt te hebben gekozen na onderzoek en screening en vooruitlopend op de wettelijke regulering van deze sector, zullen onder gezag van de politie opereren.

PPS en Inproser hebben op de eerste plaats een
signaleringsfunctie, waarna ze rapporteren aan de politie die de
nodige maatregelen treft. “Yu a no skowtu, no go plei
skowtu
. Uw aanwezigheid moet preventief zijn, u moet
signaleren en rapporteren. Uiteraard mag u bij heterdaad ook
aanhouden”, hield David Abiamofo, Juspolminister ad-interim, de
manschappen van de twee bedrijven voor.

Volgens hem volgt de regering met grote bezorgdheid de
criminaliteitssituatie in het land. Ze heeft daarom een
criminaliteitsurgentieplan gelanceerd dat een ondersteunende
werking heeft naar het korps en meer mogelijkheden biedt om het
veiligheidsgevoel van de burger naar een hoger niveau te tillen.
Het plan bestaat uit een preventief- en repressief deel.

De opdracht is gegeven in het hele land over te gaan tot
verhoging van de surveillances, waardoor de zichtbaarheid van de
politie en het overheidsgezag leidend moet zijn. Dit zal moeten
resulteren in vertrouwen bij de burger en adspirant-criminelen tot
andere gedachten moeten brengen. Vrijdag heeft het ministerie van
Defensie besloten ook een bijdrage te leveren aan de verhoging van
de surveillance door extra voertuigen beschikbaar te stellen.

De uitbreiding houdt in verruiming van het verzorgingsgebied en
van de deelnemende partners. Het Korps Politie Suriname,
verantwoordelijk voor de uitvoering van het
criminaliteitsurgentieplan, wordt sedert januari geassisteerd door
het Nationaal Leger, de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname
(BBS) en de veiligheidsdienst van de Centrale Bank van Suriname met
materiele en logistieke ondersteuning in het verzorgingsgebied
Centrum.

Het surveillanceproject betreft een pilotproject geheel in lijn
met aanbevelingen van het UNDP Caribbean Human Development Report
2012, Shift to Better Citizen Security en het IDB Rapport van 2017
Restoring Paradise in the Caribbean Combatting Violence with
Numbers. Beide documenten gaan uit van meer burgerparticipatie
aangezien veiligheid een collectieve verantwoordelijkheid is van de
totale gemeenschap.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina