Veel vragen in parlement over introductie biometrisch paspoort

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

20/04/2022 00:00
-
Ivan Cairo


PARAMARIBO
Bij de behandeling van de ontwerpwet Reisdocumenten dinsdag in het parlement hebben assembleeleden een scala aan vragen opgeworpen. Oppositieleden vroegen zich wat de prioriteit is om dit wetsontwerp nu te behandelen terwijl er een economische crisis heerst en burgers dagelijks worstelen om te overleven laatstaan dat ze naar het buitenland kunnen reizen.

Het nieuwe paspoort zal een chip bevatten met daarop de
biometrische gegevens van de houder. Een nationale paspoort zal
voor volwassenen SRD 1.000 kosten en voor minderjarigen SRD 750.
Suriname wordt vermoedelijk het eerste Caricomland dat biometrishe
paspoorten zal uitgeven.

De huidige reisdocumenten die in Surinme worden uitgegeven zijn
op basis van de Paspoortinstructie, wat een bijlage is bij een
resolutie. In de memorie van toelichting geeft de regering aan dat
de Paspoortinstructie in weinig tot geen beveiligingsmaatregelen
voorzag voor het voorkomen van misbruik en vervalsing van de
reisdocumenten, inclusief identiteitsfraude.

Misbruik

“Geconstateerd werd dat de Paspoortinstructie het te gemakkelijk
maakte voor een houder om na elke vermissing een reisdocument te
verkrijgen, ook al vonden de vermissingen kort na elkaar plaats.
Dit werkte de mogelijkheid voor misbruik van reisdocumenten in de
hand”, aldus de regering.

Gezien het niveu van regelgeving waarin de regels voor
reisdoumenten waren vastgesteld, konden er geen strafrechtelijke
santies hierin worden opgenomen. Het is noodzakelijk, aldus de
regering, om het niveau van de regelgeving te wijzigen en regels
vast te stellen voor het verstrekken van reisdocumenten met
inachtneming van de technologishe ontwikkelingen, het bevorderen
van de veiligheid en beter voldoen aan de internationle
standaarden.

De wet heeft onder andere als doel het uitgeven van
fraudebestendige reisdocumenten. Dit zal leiden tot een verbeterd
elektronish beheer om identiteitsfraude waaronder look-likefraude
tegen te gaan. In de ontwerpwet zijn vijf type reisdocumenten
opgenomen: nationale-, zaken-, diplomatieke-,dienst- en
noodpaspoort. In artikel 2 is evenwel opgenomen dat bij
staatsbesluit er andere reisdocumenten kunnen worden vastgelegd en
de regels hieromtrent.

De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Kishan Ramsukul,
is het daar niet mee eens. “Ik kan mij hier niet in terugvinden.
Aan de ene kant geven we aan dat het niveau van de regelgeving laag
was, maar hiermee wil men middels staatsbesluit andere
reisdocumenten en de regels daarvan vastleggen. Kan de regering ons
aangeven wat voor mogelijke reisdocumenten er nog kunnen zijn?” Ook
andere assembleeleden zijn van oordeel dat er buiten de wet om er
geen andere mogelijkheid moet zijn om reisdocumenten uit te
geven.

Illegale vreemdeling

Ook over de bepaling dat een illegaal in Suriname verblijvende
vreemdeling van wie er geen vertegenwoordiging van zijn/haar land
in Suriname gevestigd is, een noodpaspoort kan aanvragen zijn
vraagtekens gerezen. “Is dit de internationale norm? Moet er geen
contact opgenomen worden met het land van de persoon?” wilde
Ramsukul weten.

Volgens commissielid Ebu Jones zijn er bij internationale
verdragsregels procedures vastgesteld hoe een vreemdeling in
voornoemde situatie een reisdocument kan krijgen. Het is volgens
Jones niet de taak van Suriname om vreemdelingen noodpaspoorten te
geven. Internationaal is gebruik, zegt het assembleelid, dat een
illegale vreemdeling, wordt uitgezet naar het land van waaruit die
het laatst is vertrokken. De vreemdeling hoeft dus niet perse naar
zijn/haar land te worden teruggestuurd, meent Jones.Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina