Twinningproject Paramaribo Zoo op halve kracht door

admin

Door Covid-19 is de uitvoering van veel (gesubsidieerde) projecten (deels) opgeschort. Dal geldt ook voor het Twinningproject van de Paramaribo Zoo. “We hebben tot nu toe slechts ongeveer een kwart ervan kunnen afronden. In principe zou het totale project eind september van dit jaar afgerond moeten zijn, maar door Covid-19 is dat bij lange na niet haalbaar”, concludeert projectleider Kitty Verheul in gesprek met de Ware Tijd.
Next Post

Latin America News - Venezuelan President Touts Coronavirus 'Miracle' Drug

Venezuelan President Nicolas Maduro is promoting a “miracle” medication that he said neutralizes COVID-19 with no side effects.