Tweede tranche afkoopregeling Medische Zending voldaan

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

15/11/2021 16:26

-
Samuel Wens


BOVEN-SURINAME
De tweede tranche van de nog verschuldigde afkoopregeling is overgemaakt aan de medewerkers van de Medische Zending (MZ). “Die staat sinds afgelopen vrijdag 11 november op onze rekening”, bevestigt vakbondsvrouw Eugenie Wachter tevreden. Het gaat om SRD 2.000. De eerste tranche van SRD 3.000 moest op 8 november worden afgedwongen met een landelijke staking omdat betaling almaar op zich liet wachten.

De Medische Zending Werknemers Organisatie (MZWO) had voor dit
jaar geen nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten
met directie, vanwege de slechte economische situatie van het land.
Als compensatie kwamen vakbond en directie een afkoopregeling
overeen van in totaal SRD 7.000, in drie termijnen uit te betalen
aan de personeelsleden.

MZ-directeur Herman Jintie beloofde na opheffen van de staking
zijn uiterste best te zullen doen om de overige tranches op de
afgesproken datums uit te keren. Met de betaling van vrijdag hield
heeft hij daarmee woord gehouden. De laatste uitbetaling van SRD
2.000 zal rond 15 december worden overgemaakt.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina