Tweede kwartaal 2022 hervatting jungletrainingen Suriname en Nederland

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

04/11/2021 21:30

-
Wilfred Leeuwin

De jungletrainingen tussen de legers van Suriname en Nederland zullen hervat worden.
Foto: dWT Archief

PARAMARIBO
Suriname en Nederland gaan na een onderbreking van langer dan dertien jaar, in het tweede kwartaal van 2022, de gezamenlijke jungletrainingen tussen hun legers hervatten. De raad van ministers heeft intussen goedkeuring gegeven aan de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst dat zal worden behandeld en bekrachtigd door De Nationale Assemblee (DNA). De afgelopen periode zijn vanuit Nederland twee missies uitgevoerd om deze kwestie te bespreken en na te gaan of de landen voldoen aan alle voorwaarden die de trainingen mogelijk moeten maken.

De gezamenlijke jungletrainingen kwamen bij het aantreden van
het eerste kabinet-Bouterse in 2010, tot een eind. De toenmalige
machthebbers hadden andere beleidsinzichten ten aanzien van de
jungletrainingen en het verdrag moest worden geevalueerd en
herzien.

In de afgelopen tien jaar is daar, mede door de slechte
politieke relatie tussen de beide landen toen niets van terecht
gekomen. Suriname plaatste toen kanttekeningen bij de
samenwerkingsvoorwaarden. Zo waren er vragen over het
wederrechtelijk voordeel van Suriname bij de trainingen, de
participatie van Surinaamse militairen, de juridische status van
Nederlandse militairen en burgerpersoneel bij zo een missie.

Houtkap

Volgens Mathoera zijn al deze zaken besproken tussen de beide
landen, sinds eerder in april van dit jaar haar toenmalige
Nederlandse collega Ank Bijleveld op bezoek was in Suriname.
Mathoera zegt dat bij het inventariseren van de oefengebieden
gebleken is dat er enorm veel wordt gedaan aan illegale houtkap.
Het Surinaams leger zal mede om het beschermen van deze
oefengebieden in de jungle veel meer aanwezig zijn de komende
perioden en patroilles uitvoeren. De minister hoopt dat deze
preventiemaatregelen een halt zullen toebrengen aan deze illegale
activiteiten.

Militaire academie

Een nieuwe ontwikkeling in de militaire samenwerking tussen
Suriname en Nederland is samenwerking tussen de beide militaire
academies. Van surinaamse zijde wordt momenteel gewerkt aan het
ontwikkelen van profielen voor officieren en onderofficieren in het
leger en de daarbij behorende opleidingen. Het bestaand curiculum
moet volgens Mathoera worden aangepast, vanwege de nieuwe
internationale ontwikkelingen.




Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina