Transnationale misdaad schadelijk voor natuurlijke hulpbronnen

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

23/04/2022 06:02

Francesca Caonero van de de UNODC geeft aan dat de conferentie een verrijking is geweest van kennis omtrent sommige onderwerpen.
Foto: CDS

PARAMARIBO
Francesca Caonero van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) zegt dat transnationale criminele organisaties hun praktijken diversifieren waarbij er schade wordt aangericht aan milieu en natuurlijke hulpbronnen. Die natuurlijke hulpbronnen zijn van belang voor de ontwikkeling van landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Caonero is regional coordinator van de Global Maritime Crime
Programme on Border Management van de UNODC en een van de
functionarissen van regionale organisaties die deelnemen aan de
tweedaagse High Level Security Conference, die door Suriname is
georganiseerd. Ze merkt op dat grensbewaking en -management
een van de voornaamste preventiemaatregelen is tegen
transnationale georganiseerde misdaad.

Dit aspect is ook als een van de belangrijkste onderwerpen aan
de orde gekomen tijdens de conferentie. De UNODC wil onder meer aan
grensbewaking bijdragen via gespecialiseerde programma’s. Criminele
organisaties doen niet alleen aan drugs- en mensensmokkel. Daarom
behelst een van deze programma’s het tegengaan van smokkel van
wilde dieren, milieucriminaliteit en piraterij.

Caonera zegt aan de Communicatie Dienst Suriname dat de
conferentie aan de verwachtingen heeft voldaan. De verschillende
thema’s konden uitgebreid behandeld worden vanuit een regionaal en
internationaal perspectief. De bijeenkomst heeft dan ook heel wat
perspectieven gebracht voor participanten. Ze merkt op dat niet
alle landen zich bewust zijn van de dreigingen van transnationale
georganiseerde misdaad en ook geen duidelijke visie hebben over hoe
ondersteuning te verkrijgen en of te vragen van regionale en
internationale partners.

Tijdens de conferentie is, aldus Caonero, de bereidwilligheid
gebleken om samen te werken en elkaar te ondersteunen in het veilig
houden van elkaars gemeenschappen. Ze waardeert het dat de UNODC
als bewaker van VN-conventie tegen transnationale georganiseerde
misdaad, heeft mogen participeren aan de conferentie. Daarnaast
hebben de Caribische landen elkaar niet alleen als een regionale
blok kunnen ontmoeten, maar zijn ook de continenten Europa en
Zuid-Amerika bijeengekomen met het Caribisch gebied.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina