Tjon En Fa vierde in Keirin

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Tekst Ricky Wirjosentono  PARAMARIBO — Surinames beste baanwielrenner Jaïr Tjon En Fa is in de Keirin finale op de vierde plek geëindigd.