‘Tijd om vrijheid terug te geven’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

15/04/2022 00:00
-
Van onze redactie

President Santokhi gaf donderdag een statement uit in verband met de normalisatie.

PARAMARIBO
De Covid-19-maatregelen, die vanaf maart 2020 hebben gegolden, zijn grotendeels vrijgegeven. “Nu het zover is en we zaken onder controle hebben is het de tijd om de vrijheid terug te geven aan de samenleving, aan alle sectoren”, zei president Chandrikapersad Santokhi donderdag in een verklaring.

Volgens het staatshoofd is de Covid-19-situatie “redelijk onder
controle”. Die conclusie volgde na evaluatie van de besmettingen,
de bezetting van de ziekenhuizen, maar ook de werkdruk onder
medewerkers in de gezondheidssector. “Al deze aspecten geven ons
reden om een ander beleid te gaan ontwikkelen met betrekking tot
Covid-19 in Suriname.”

Santokhi beseft dat er “zware offers” zijn gebracht en dat de
“vele beperkingen niet altijd werden begrepen”. “Maar een ding
staat vast: om Covid-19- te kunnen overleven, hebben wij offers
gebracht en hebben we heel verregaande en zware maatregelen moeten
treffen.”

Hoewel op basis van gedegen advies is besloten om de beperkinen
die er waren op te heffen, roept de president op om voorzichtigheid
te blijven betrachten. “Daarom wordt sterk aanbevolen de
Mohanaregels nog steeds te gebruiken in besloten ruimten. We
verwachten van beheerders en eigenaren dat ze verantwoordelijkheid
nemen om zelf controle uit te oefenen en dat niet over te laten aan
de regering en de overheidsdiensten.”

Santokhi bedankte de samenleving voor de offers die zijn
gebracht. “De maatregelen zorgden zelfs voor spanning in de
samenleving, maar wij moesten leiderschap tonen om onze samenleving
te beschermen. Nu het zover is, denk ik dat wij als samenleving
terug moeten naar de nieuwe normaal. Wij moeten alles doen om
elkaar te beschermen en ervoor zorgen dat er geen verdere
verspreiding plaatsvindt.”

Maatregelen

De Communicatiedienst Suriname (CDS) die donderdag de nieuwe
maatregelen bekendmaakte, liet daarbij weten dat ze woensdag al
zijn ingegaan. De Mohanaregels, waarvoor steeds de aandacht werd
gevraagd sinds de uitbraak van het coronavirus in het land, hebben
voortaan de status van “dringend advies”. Verder is het
samenscholingsverbod volledig opgeheven en zijn het inreisbeleid en
de grenspassages aangepast.

Maatregel 1 – De algemene maatregelen:

1. Het dragen van mond- en neusbedekking in
besloten ruimtes, bij grote indoor samenkomsten (meer dan vijftig
personen) en op plekken waar de nodige afstand niet kan worden
bewaard.

2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de
zogeheten Covid-19-afstand altijd in acht.

3. Was regelmatig uw handen met zeep en water
of gebruik een handsanitizer.

Maatregel 2 – Commerciele activiteiten:

In de periode van 13 april 2022 tot nader order is het,
uitsluitend met inachtneming van de door het ministerie van
Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke
Covid-19-preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het
Outbreak Managementteam, toegestaan om commerciele lokaliteiten of
ruimten van welke aard dan ook, open te hebben evenals commerciele-
en prive evenementen.

Maatregel 3 – Personenverkeer

1. Ingaande 13 april 2022 tot nader order zijn
uitsluitend vluchten uit de navolgende landen toegestaan in het
Surinaamse luchtruim:

A. Nederland, de Nederlandse Antillen, Guyana,
Frans-Guyana, Brazilie, Panama, Trinidad en Tobago, de Verenigde
Staten van Amerika, Cuba en de Dominicaanse Republiek: outbound en
inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;

B. Haiti: Uitsluitend personenverkeer
toegestaan voor ingezetenen van de republiek Suriname en personen
die zullen worden ingezet bij de ontwikkeling van specifieke
sectoren na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de
Surinaamse autoriteiten aan de bedrijven.

2. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in de
periode van 13 april 2022 tot nader order het goederen- en
personenverkeer te water toegestaan zijn.

3. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd
tegen Sars-CoV-2 zullen van 13 april 2022 tot nader order in staat
gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en
vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen
uitsluitend indien zij voor in- en outbound personenverkeer
aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19.

4. Een persoon wordt als volledig gevaccineerd
in de zin van dit artikel beschouwd indien:

A. Twee weken zijn verstreken na de tweede
vaccinatie van de vaccins: AstraZeneca (Vaxzevria), AZD1222 (SK
Bioscience Co Ltd.), Covishield, Covaxine, Moderna,
Pfizer-BioNTech, Sinopharm and Sinovac of

B. Twee weken zijn verstreken na de eerste
vaccinatie van het vaccin Johnson & Johnson / Janssen &
Janssen of

C. Twee weken zijn verstreken na de tweede
vaccinatie van de vaccins: Soberana 1, 2, plus of Abdala of
Spoetnik V, onder de voorwaarde dat een negatief SARS-CoV-2
RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het
(lucht)vaartuig naar Suriname kan worden getoond en op de derde dag
na aankomst in Suriname een SARS-CoV-2-antigeentest is afgenomen
bij een officieel door het ministerie van Volksgezondheid
geaccrediteerde testlocatie.

Kinderen jonger dan achttien jaar zijn vrijgesteld en worden
daarom als volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel
beschouwd.

5. Reizigers die niet of niet volledig zijn
gevaccineerd tegen Sars-CoV-2 en ingezetene zijn van Suriname of
diplomaten zijn, zullen van 13 april 2022 tot nader order in staat
worden gesteld om vanuit het buitenland naar Suriname
(inbound) af te reizen uitsluitend indien zij in het bezit
zijn van een negatief SARS-CoV-2-antigeen testresultaat niet ouder
dan 24 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname of
een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur
voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname.

6. Kinderen jonger dan twaalf jaar zijn
vrijgesteld van de voorwaarde om een negatief SARS-CoV-2
RT-PCR-testresultaat of een negatief SARS-CoV-2-antigeen
testresultaat te tonen.

Maatregel 4 – Beperkingen voor personen in isolatie of
quarantaine

Onverminderd hetgeen ter zake bij of krachtens de Besmettelijke
Ziektenwet 1953 of een andere wettelijke regeling is bepaald of
besloten, is het personen jegens wie een maatregel van quarantaine,
isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd,
verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of
verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina