The Institute biedt dit jaar ook masterstudie aan

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

14/11/2021 07:55

-
(Bewerkt persbericht)

De aanwezige studenten stellen vragen tijdens de openingsdag van The Institute.
Foto: Collectie The Institute

PARAMARIBO
The International Institute of Education for Development kortweg The Institute zal dit jaar ook het mastertraject aanbieden van ICT for Innovation in Education. Dat meldt het instituut in een persbericht. The Institute die de lessen volledig in Engels verzorgt, heeft op 8 November een openingsdag gehad met zowel studenten van de bachelor- als mastersopleiding.

In 2014 is The Institute begonnen met de bacheloropleiding ICT
in Education, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur en het Instituut voor de Opleiding van
Leraren. Intussen zijn er al meer dan 150 afgestudeerden van de
opleiding.

Lerarenopleiding

“De bacheloropleiding is echt bedoeld als lerarenopleiding voor
mensen die meestal al docent zijn of dat graag willen worden of die
dat in hun vak kunnen gebruiken. In de studie is ook opgenomen het
Skills Building program. Daarin wordt ingegaan op het aanleren van
andersoortige manieren van les geven, deels gericht op
afstandsonderwijs alsook op een meer actievere manier van
lesgeven,” licht Judith de Graaff, directeur van The Institute
toe.

Online lessen

“Lesgeven met direct meetbare effecten. Zodat datgene wat is
aangeleerd direct toegepast kan worden in de praktijk”. Ze merkt nu
al op dat in de acht jaar dat The Institute bestaat er vraag is
naar de afgestudeerde studenten. De Graaff is zeer verheugd dat de
nieuwe aanwas van studenten op beide opleidingen elkaar weer eens
een beetje kunnen zien. Dit was vanwege de Covid-19 uitbraak een
hele tijd niet mogelijk. The Institute is een internationale
organisatie die werkt met professoren uit het buitenland en lokale
mensen. “We zijn namelijk geen voorstaander van volledig online
lessen verzorgen. Afstandsonderwijs is niet hetzelfde als
onlineonderwijs.

Anders kunnen bepaalde programmaonderdelen zoals het Skills
Learning traject niet plaatsvinden. Dan gaat het echt om het
aanleren van samenwerkingsmethoden, debatten voeren, dialogen
aangaan, elkaar aanvoelen en de groepsdynamiek die zie je niet
online”. Voor de masters hebben zich 35 persoenen ingeschreven. En
dat is evenveel als voor de bachelorsopleiding.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina