Terughalen gestolen geld niet makkelijk

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

10/11/2021 23:01

-
Ivan Cairo

Ex-pg Roy Baidjnath-Panday (l) en forensisch accountant Peter Diekman (r) tijdens de VES-paneldiscussie Econotori.

PARAMARIBO
Het terughalen van gestolen overheidsgeld en dit terug laten vloeien in staatskas is mogelijk, maar niet makkelijk. Suriname heeft hiervoor al basiswetgeving, maar zal ook assistentie van andere landen nodig hebben omdat eventueel gestolen gelden zeer waarschijnlijk niet meer in het land zijn. Een belangrijk instrument waar Suriname een beroep op zal kunnen doen is het VN-verdrag tegen corruptie dat het land op korte termijn wil ratificeren. Dat kwam naar voren tijdens Econotori, een paneldiscussie georganiseerd door de VES met als thema ‘Follow the Money’.

Forensisch accountant Peter Diekman zei in zijn presentatie dat
een onderzoek naar wederrechtelijk toegeeigende gelden van de staat
verschillende facetten heeft. Een dergelijk onderzoek begint met
het traceren van de gestolen middelen. Daarbij wordt het
elektronisch spoor gevolgd dat banktransacties hebben
achtergelaten. Hiervoor zijn specialistische software en
ICT-deskundigen nodigen. Diekman merkt op dat indien gelden van de
staat tijdens de vorige regering zijn gestolen de kans groot is dat
die middelen niet meer in Suriname zijn.

Dat maakt onderzoek al een stuk complexer. De navorsingen zullen
dan niet alleen in Suriname moeten plaatsvinden maar ook in het
buitenland. Voordat het zover is zullen lokale rechtswegen moeten
worden bewandeld waaronder lokale officieren van justitie, rechters
en advocaten. De lokale rechter zou opgespoorde verdachte gelden
eerst moeten bevriezen, vervolgens laten confisqueren en
uiteindelijk toestemming moeten geven om die terug te laten vloeien
in staatskas. Hetzelfde traject zal ook in het buitenland gevolgd
dienen te worden.

Daarbij hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken,
International Business en Internationale Samenwerking en de
ambassades als haar werkarmen in het buitenland ook een zekere rol
te vervullen. Rechtshulpverzoeken zullen via diplomatieke kanalen
aangevraagd moeten worden. Een belangrijk hulpmiddel wordt het
VN-verdrag tegen corruptie, dat Suriname op het punt staat te
ratificeren. Wanneer het zover is zullen de regels van dit verdrag
geldend zijn boven de nationale wetgeving op dit stuk en geeft dit
mogelijkheden tot onderzoek in andere landen.

Ook vormt het bankgeheim met het anti-corruptieverdrag in de
hand geen belemmering meer bij onderzoek naar banktransacties van
potentiele verdachten. Voormalig procureur-generaal Roy Baidjnath
Panday wees op meer voordelen van het verdrag. Het biedt de
grondslag voor rechtshulpverzoeken aan andere landen als Suriname
met de desbetreffende landen geen bilaterale overeenkomst op dat
stuk heeft. Om onderzoek naar mogelijk gestolen staatsgelden te
vergemakkelijken zal er wetgeving moeten komen die het mogelijk
maakt onderzoek te doen bij het grondregistratiekantoor
MI-Glis.

Ook de wetgeving om te kunnen rechercheren bij stichtingen zal
verruimd moeten worden, aldus de ex-pg. Hij voerde aan dat het
bekend is dat vermogensobjecten die verkregen zijn met verdacht
geld, waaronder onroerend goed worden weggestopt in stichtingen. In
het opsporen van gestolen gelden zal ook onderzoek bij de
belastingdienst nodig zijn, waarbij de belastinghistorie van
verdachten tegen het licht gehouden kunnen worden. Maar ook bij de
Financial Intelligence Unit, het vroegere Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties kan de daar verzamelde data bevraagd worden na
toestemming van het Openbaar Ministerie.

Baidjnath Panday voert aan dat onderzoek naar gestolen
staatsgelden een multidisciplinaire aanpak vereist. Behalve het
parket zal in voorkomende gevallen ook een beroep gedaan moeten
worden op de rechter-commissaris om bewijslast te verzamelen en bij
te dragen aan dossiervorming. Volgens de ex-vervolgingsfunctionaris
heeft Suriname al vanaf 2002 wetgeving die het mogelijk maakt
wederrechtelijk verkregen bezit verbeurd te verklaren of af te
pakken van verdachten
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina