Talrijke uitdagingen Nationaal Archief Suriname

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

18/04/2022 00:00
-
Van onze redactie

Henk Heikerk, Rita Tjien Fooh, Sara Knijff en Michiek Valkenburcht na de meeting.
Foto: Communicatie Unit Binnenlandse Zaken

PARAMARIBO
Het Nationaal Archief Suriname (NAS) staat voor een aantal uitdagingen. Een daarvan is de achterstand in het overbrengen van de overheidsarchieven naar het NAS. De organisatie moet tegelijkertijd serieus aandacht schenken aan het transitieproces van papier naar digitale informatiehuishouding van de overheid.

Het verrichten van een quickscan van de (digitale)
informatiehuishouding van de overheid is daarbij nodig om precies
te kunnen vaststellen welke softwareprogramma’s worden gebruikt met
het oog op digitale duurzaamheid van de informatie. Het NAS laat
ook zijn gedachten gaan over het opzetten van een HBO-opleiding
Erfgoedstudies/Archivistiek, waarbij de nadruk wordt gelegd op de
praktische kant van collectiebeheer- en behoud.

Andere aandachtsgebieden zijn de ontsluiting en
beschikbaarstelling van het erfgoed, de huidige staat van het
archiefgebouw aan de Lachmonstraat – er zijn onder meer ernstige
scheuren – en de bouw van een nieuwe depotruimte. Nationale
archivaris Rita Tjien-Fooh, die leiding geeft aan het NAS, vindt
het ook cruciaal dat er een platform van Surinaamse
erfgoedinstellingen wordt opgezet.

Het NAS is vorige week bezocht door een delegatie van het
Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Tjien Fooh lichtte haar tijdens een orienterend gesprek in over de
nauwe samenwerkingen met het Nationaal Archief Nederland, de
Groninger Archieven en andere (erf) instellingen en
niet-gouvermentele organisaties in Nederland. Ze verzorgde een
presentatie over de projecten die de afgelopen jaren succesvol zijn
uitgevoerd met de Nederlandse partners.

Het NAS en OCW hebben ook van gedachten gewisseld over het
rapport ‘Koloniale Collecties, Erkenning van onrecht’ dat in 2020
is uitgebracht door de Raad van Cultuur (Adviescommissie Nationaal
Beleidskader Koloniale collecties). Tjien Fooh werd bijgestaan door
onderhoofd Audrey Hofwijks-Koenders en Raksha Sital, hoofd
Bedrijfsvoering. De delegatie van OCW bestond uit Gerbert Kunst,
Koosje Spitz, Sara Knijff, Henk Heikamp, Rutger Pol en Michiel
Valkenburcht.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina