Taekwondoka’s komen na 2,5 jaar weer tegen elkaar uit

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Tekst Ricky Wirjosentono  PARAMARIBO — Junioren- en seniorenvechters kunnen zaterdag voor het eerst in tweeëneenhalf jaar hun krachten meten. De