SVJ keurt interview met minderjarig slachtoffer seksueel misbruik af

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

18/04/2022 03:03
-
Van onze redactie


Foto: AD.nl

PARAMARIBO
De wijze waarop Culturu.TV aandacht heeft willen vragen voor seksueel misbruik van kinderen, door een interview met een nauwelijks onherkenbaar gemaakt minderjarig slachtoffer uit te zenden, wordt met klem afgekeurd door de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). Te meer omdat het interview is gedaan door een lid van de vereniging en er geen kinderpsycholoog aanwezig was bij het vraaggesprek. Het zesjarig meisje werd vrijwel helemaal herkenbaar in beeld gebracht en is gevraagd expliciet haar misbruiktrauma te vertellen.

“De SVJ keurt het af dat het medium Culturu.TV de ethische
principes van de journalistiek door deze video te publiceren,
overboord heeft gegooid,” stelt de journalistenvereniging in een
verklaring. Vanuit het mediaveld en de autoriteiten is terecht
verontwaardigd gereageerd op deze uitzending van Culturu.TV dat op
social media opereert. Het in de ether brengen van een minderjarige
die slechts deels onherkenbaar is gemaakt, waardoor haar directe
omgeving wel meteen zal weten om wie het gaat, gaat aldus de SVJ,
in tegen alle principes van de ethisch verantwoorde journalistiek
en druist ook in tegen het Kinderrechtenverdrag waarin bescherming
van kinderen is opgenomen.

Door een minderjarige vrijwel herkenbaar te interviewen en wel
door een lid van de SVJ, heeft het medium de privacy van het kind
aangetast. Vanuit alle kanten is gevraagd om de video, die op de
YouTube-pagina van het medium was geplaatst, te verwijderen. Dit
gebeurde wel, echter na enige tijd, was de video weer online. Kort
daarna is de bewuste video permanent weggehaald. De SVJ benadrukt
dat het van groot belang is dat media-aandacht besteed wordt aan
kindermisbruik gerelateerde onderwerpen, maar de wijze waarop
Culturu.TV dat heeft aangepakt is niet de wijze waarop dat zou
moeten gebeuren.

Aangegeven wordt dat in een onderzoek naar de media-aandacht
voor kindermisbruik preventiestrategieen, de onderzoekers Kitzinger
en Skidmore in hun publicatie van 1995 hebben benadrukt dat
mediarepresentatie van gevallen van kindermishandeling belangrijk
is omdat het een publieke houding creeert die er toe leidt dat
beleid voor kinderbescherming wordt gemaakt. Hiermee wordt
aangedrongen op de noodzaak van passende methoden om het probleem
binnen sociale en wettelijke kaders aan te pakken.

“Culturu.TV is echter aan alle ethische journalistieke principes
voorbijgegaan in een streven aandacht voor bovenstaand onderwerp te
vragen. Als vakorganisatie van journalisten moeten wij er niet
alleen op toezien dat wij vrij ons beroep kunnen uitoefenen, maar
hebben wij ook als plicht om handelingen van collega’s in het veld
die zich niet houden aan de ethische afspraken binnen de vakgroep,
ook af te keuren,” stelt de SVJ. Het is voor de vereniging
duidelijk dat leden en collega’s in de media beter moeten
toerusten, zodat in het streven naar het op de agenda zetten van
misstanden, de ethische regels van de journalistik niet overboord
worden gegooid.

De SVJ zegt zich verder te zullen buigen over deze kwestie en
zal nagaan hoe soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.
Culturu.TV wordt geadviseerd om vanwege de misstap verontschuldigen
aan te bieden aan de familie van de geinterviewde en de totale
Surinaamse gemeenschap voor hetgeen zich heeft voorgedaan.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina