SVJ dringt aan op dialoog over persvrijheid

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

26/04/2022 21:56

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN
De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) brengt met deze open brief aan de regering en de samenleving het volgende onder de aandacht. In de afgelopen periode hebben zich enkele gebeurtenissen voorgedaan, waarbij zowel de garantie van het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid zijn geschonden en niet nageleefd. Integendeel is dit grondrecht beperkt door de opstelling van de autoriteiten.

De SVJ vindt het belangrijk dat hierover gesprekken worden
gevoerd tussen de regering, de SVJ en mediahuizen. De
journalistenvereniging vindt het jammer dat de aangekondigde
dialoog met de regering om te werken aan een goede relatie met
journalisten en de media uitblijft. Op brieven van de SVJ hierover
is er geen reactie gekomen.

De dialoog is nodig omdat ondanks beloftes en toezeggingen van
de vicepresident er geen verbetering gekomen is in zijn relatie tot
journalisten. De bewindsman heeft laten merken dat hij vindt dat
onafhankelijke journalisten en media niet belangrijk zijn om de
gemeenschap van informatie te voorzien. Ook blijkt dat de
vicepresident niet heeft begrepen dat de eerder gevoerde boycot
door journalisten tegen hem bedoeld is geweest vanwege zijn
handelingen en uitlatingen naar hen toe. De samenleving is door die
boycot nimmer in haar recht op informatie tekort gedaan.

In de samenleving, in de media en in De Nationale Assemblee is
terecht afkeuring uitgesproken over het onethische gedrag van
sommige journalisten. Echter is het jammer dat tegelijkertijd ook
de oproep is gedaan voor het treffen van sanctiemaatregelen in
verband hiermee. De SVJ wil erop wijzen dat het recht op vrije
meningsuiting en de persvrijheid bij wet worden gegarandeerd. Dit
betekent zonder inmenging en gevaar voor politieke vervolging en
sancties. Dit is belangrijk voor de democratische belevenis. De
wetgeving biedt genoeg sancties bij overtreding van wetten.

De SVJ brengt onder de aandacht van de samenleving dat zij een
maatschappelijke organisatie is met statuten, een huishoudelijk
reglement en een gedragscode voor haar leden. In gevallen waar
leden zich niet houden aan de regels van de vereniging wordt dan
ook volgens de voorgeschreven regels corrigerend en preventief
opgetreden.

Namens de SVJ

Vishmohanie Thomas
Voorzitter

Jason Pinas
secretarisReageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina