SVB een eeuwigdurende bron van ergernis

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

01/05/2022 12:43

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

INGEZONDEN
Al decennia rommelt het binnen de Surinaamse Voetbalbond (SVB). Steeds weer na een periode van ongekende wanprestatie wordt er met veel enthousiasme en fanfare een bestuur gekozen dat plechtig belooft om orde op zaken te stellen. Wanneer men eenmaal in het zadel is geholpen, wordt er een eigen koerst gevaren. De aangesloten leden worden aan een kant gezet en men begint via allerlei constructies het eigen belang voorop te stellen.

Deze situatie doet zich al jaren voor bij de SVB en is dus niet
een kwaal van dit bestuur. Er schijnt iets structureels en
fundamenteel fout te zitten bij de nationale overkoepelende
voetbalorganisatie. Het bewerkstelligen van de organisatiedoelen
heeft klaarblijkelijk geen prioriteit meer. Natuurlijk blijft het
bestuur nog rondbazuinen dat enorm veel inspanning aan de dag wordt
gelegd om de beoefening van de voetbalsport op een hoger peil te
tillen in Suriname. De praktijk leert ons steeds weer dat het
voetbalniveau beschamend laag blijft vanwege organisatorisch
mismanagement.

Terwijl we momenteel hier te lande elkaar in de haren vliegen om
juridisch en statutair te bewijzen wie rechtmatig het bestuur van
de SVB vertegenwoordigt, bereiden Mexico en Jamaica zich voor op
een professioneel niveau om later dit jaar met Suriname de degen te
kruisen in het kader van de Concacaf Nations League. We weten dat
het voetbaltechnisch niveau tussen Suriname en deze twee landen al
gigantisch groot is. Dus we zouden momenteel alle nationale
middelen moeten mobiliseren om ons hierop voor te bereiden. Mijns
inziens kunnen we ons momenteel de luxe niet permitteren om aan de
vooravond van deze krachtmetingen elkaars de spierballen te
tonen.

Ontmoedigend

Het bestuur-Krisnadath heeft duidelijk, sedert de kwestie van
bondscoach Dean Gorre, steken laten vallen. Alsof dat niet genoeg
is, wordt de organisatie rond het vrouwenvoetbal zeer
klungelig en amateuristisch aangepakt. Daarover hoeven we niet uit
te weiden, de berichtgeving in de media over deze aangelegenheid
spreekt boekdelen. Wat duidelijk over het hoofd wordt gezien is dat
deze negatieve ontwikkelingen niet bevorderlijk is voor het moraal
van de diaspora voetballers die zich hebben gecommitteerd om de
voetbalsport hier op een hoger niveau te helpen brengen. Naast de
bestaande groep die zich al heeft aangediend is er nog een andere
groep die bereid is om zich aan te sluiten, maar al deze
ontwikkelingen werken dus ontmoedigend.

Ondertussen hebben nieuwe goden zich met allerlei ambitieuze
plannen aangediend om het zinkende schip te redden. Dit is niet
anders geweest in het verleden en uiteindelijk zijn we er allemaal
getuige van geweest dat men een zooitje ervan heeft gemaakt.
We weten dat de Fifa enorm veel financiele middelen beschikbaar
stelt om de voetbalsport in ontwikkelingslanden technisch en
organisatorisch te helpen opvijzelen. Een steekhoudend
argument hiervoor is dat een aanzienlijke groep van
voetballers uit de ontwikkelingswereld een illustere bijdrage
levert in de meest toonaangevende competities in de wereld en dat
de landen van herkomst ook ervan mogen profiteren. Een zuivere
redenering van de Fifa. Jammer genoeg zitten gasten met dubbele
agenda’s op die middelen te wachten.

Al enige tijd wordt er vanuit elke hoek van de maatschappij
geroepen om over te stappen van amateur naar professioneel voetbal
bij de SVB. Wat wij als samenleving bij deze gedachtegang niet
meenemen is dat professioneel voetbal niet een geisoleerde
benadering is, maar een maatschappelijk geintegreerde aanpak
vereist. De totale samenleving moet daarvoor worden klaargestoomd,
zodat elk maatschappelijk facet haar bijdragen kan leveren voor het
welslagen hiervan.

Ettire PatraGerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina