‘Strategie voor local content kan impact hebben’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

09/05/2022 05:50
-
Ivan Cairo

AWJ-minister Mac Andrew (derde vanuit rechts) met vertegenwoordigers van de vakcentrales.
Foto: AWJ

PARAMARIBO
Het Guyana-basin wordt wereldwijd beschouwd als een van de hotspots als het gaat om exploratie en exploitatie van olie en gas na de vele ontdekkingen in Guyana en Suriname. De vraag die regelmatig wordt gesteld in Suriname is wat het effect van deze ontdekkingen zal zijn op het lokale bedrijfsleven. In dit kader wordt de formulering van een local content-strategie heel belangrijk genoemd en wordt gewezen naar Guyana dat sinds eind december de Local Content Act 2021 heeft. Echter, die wet lijkt in strijd met bepalingen van het herziene Verdrag van Chaguaramas, dat de Caricom Single Market and Economy (CSME) vestigde.

Verwacht mag worden dat dit ter sprake zal komen tijdens
vergaderingen van regeringsleiders, inclusief in juli, wanneer
Suriname het voorzitterschap van de Caribische Gemeenschap
overneemt van Belize. Maar volgens Steven Mac Andrew, die intussen
een kleine drie weken minister van Arbeid, Werkgelegenheid en
Jeugdzaken is, kan een goede local content-strategie zeker vruchten
afwerpen voor ondernemerschap en economische bedrijvigheid in
Suriname. Hij heeft jarenlang gewerkt bij het Caricom-secretariaat,
met name de CSME Unit op Barbados waar hij was belast met de
uitvoering van het beleid over personenverkeer en vestiging van
geschoolde arbeid.

Over de Guyanese wet, bekeken vanuit een CSME-perspectief, stelt
hij dat belangrijk bij de herziening van het Caricom-verdrag was
het opheffen van restricties op het recht van vestiging,
dienstverlening en vrij verkeer van kapitaal en personen. Ook was
belangrijk dat de fundamentele principes, zoals niet-discriminatie
op basis van nationaliteit, moesten worden gewaarborgd. Dit was
nodig zodat Caricom burgers vrijelijk konden genieten van de
toegekende rechten.

Elk land moest een programma opstellen om restricties op te
heffen. Tijdens dit proces konden lidlanden evenwel aangeven of zij
bestaande beperkingen wilden blijven hanteren om bijvoorbeeld een
sector of lokaal ondernemerschap te beschermen. Echter, de meeste
landen hebben hun markt volledig opengegooid en uitzonderingen zijn
slechts gemaakt op bepaalde gebieden. Belize bijvoorbeeld had
gevraagd om het handhaven van een restrictie op touroperators.

Mac Andrew werd gevraagd of Guyana en Suriname restricties
hebben gehandhaafd op de olie- en gasindustrie, wat nu bevorderlijk
kan zijn voor een local content-strategie of wet. “Van belang in de
context van de local content-discussie is dat toen de restricties
werden opgeheven, dit onderwerp helemaal niet actueel was, dus ik
verwacht niet dat Guyana of Suriname hierop restricties heeft. Dit
betekent voor ons land dat in de te ontwikkelen local
content-strategie er geen discriminatie mag plaatsvinden tussen
Surinaamse en Caricom bedrijven, omdat er sprake is van een single
market.”

Lees het volledige artikel in de Ware Tijd van
maandagReageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina