Stopzetting uitgifte e-ID’s dreigt

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

27/04/2022 05:58
-
Ricky Wirjosentono

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft dinsdag in het parlement duidelijkheid gegeven over de betalingsachterstand bij Vlatacom.
Foto: DNA

PARAMARIBO
De kans is groot dat de regering de uitgifte van e-identiteitskaarten op
een gegeven moment zal moeten stoppen. De reden hiertoe is dat Suriname een betalingsachterstand heeft bij het Servische Vlatacom, de leverancier van het systeem en de appartuur. Dat heeft minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken dinsdag gezegd tijdens de behandeling van de conceptwet Reisdocumenten in De Nationale Assemblee.

Volksvertegenwoordigers hadden vragen gesteld over de stand van
zaken rond de elektronische identiteitskaarten (e-ID). Volgens
Somohardjo heeft de regering-Bouterse, die het project lanceerde,
half werk geleverd. Hij is het eens met NDP-parlementarier Melvin
Bouva, die aangaf dat het project is geflopt, maar niet door
toedoen van de huidige regering zoals Bouva suggereerde.

De e-ID is tot nu toe een “lege kaart” zegt Somohardjo, omdat de
vorige regering van achteren naar voren heeft gewerkt. Er zou eerst
een e-register moeten zijn aangelegd voordat was overgegaan tot het
aanmaken van de biometrische id-kaarten. Echter, dat is niet
gebeurd. “Een lege kaart, omdat de vorige regering wilde laten zien
dat ze een e-ID heeft geintroduceerd, maar die heeft nog geen
waarde totdat we de e-Registry hebben gemaakt”, aldus de
bewindsman.

Op de vraag van Bouva wat de huidige regering de afgelopen 24
maanden heeft gedaan om de e-Registry in orde te maken en het
systeem te vervolmaken, bleef Somohardjo het antwoord schuldig.
Volgens de NDP-parlementarier is de e-ID een flop omdat de huidige
regering heeft nagelaten de draad op te pakken waar de vorige
regering is blijven steken.

Afhankelijkheid

Op basis van een overeenkomst van de vorige regering is het
huidige kabinet gebonden om zaken te doen met Vlatacom als het gaat
om de biometrische paspoorten, zei Somohardjo. Vlatacom heeft
namelijk het onderste uit de kan weten te halen. “Nu is Suriname op
basis van de toen gemaakte afspraken volledig van dit bedrijf
afhankelijk. Betalingsafspraken zijn door de vorige regering niet
nagekomen en nu wordt betaling geeist anders gaan ze gewoon weg.
Straks kunnen we misschien geen e-ID’s meer printen, want de
voorraad raakt op en ze wachten op betaling, aldus de
bewindsman.

Het complete systeem is onder beheer van Vlatacom. Momenteel is
er een betalingsachterstand van zes miljoen US dollar daterend uit
de vorige regeerperiode. Er is slechts vijf miljoen US dollar van
het totaalbedrag betaald. VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien
voerde aan dat de regering hierover duidelijkheid zal moeten
verschaffen, omdat destijds bij de behandeling van de wet e-ID door
de toenmalige regering was aangegeven dat Suriname al volledig had
betaald. Er was daarvoor een lening genomen.

Opslag data

Somohardjo antwoordde op vragen van volksvertegenwoordigers dat
de data wordt opgeslagen in Suriname. Ook hebben alleen bevoegde
functionarissen toegang tot de informatie. In de conceptwet is
opgenomen dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB)
desgevraagd informatie aan de procureur-generaal (pg) beschikbaar
mag stellen. Ook krijgt de pg de bevoegdheid om noodpaspoorten aan
te vragen.

NDP-fractielid Ebu Jones is het daar niet mee eens. Onder
aanvoering van privacyregels en internationale rechterlijke
uitspraken, gaf hij aan dat biometrische gegevens die zijn
verzameld voor het aanmaken van paspoorten uitsluitend voor dat
doel mogen worden aangewend. Jones wijst erop dat vanwege het feit
dat er biometrische gegevens in het paspoort zijn de pg deze
gegevens niet mag gebruiken voor strafrechtelijke toepassing.

Jones: “Biometrische gegevens die zijn verzameld voor het
uitgeven van een paspoort, mogen uitsluitend voor dat doel worden
gebruikt.” De wet Reisdocumenten zal volgens Somohardjo bijdragen
aan een beter beveiligd systeem met biometische gegevens. Voorts
zal het personenverkeer tussen Suriname en andere landen met de
aanname van de wet worden bevorderd.Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina