Staatsolie sluit uitdagend boekjaar 2020 met winst af

admin

In een persbericht laat Staatsolie weten dat het boekjaar 2020 is afgesloten met een geconsolideerde winst van 98 miljoen US dollar vóór belasting (geconsolideerde winst heeft betrekking op de totale winsten van een onderneming met meerdere bedrijfstakken). De geconsolideerde omzet bedroeg 432 miljoen US dollar. Dit ondanks de grote gevolgen van de Covid-19-pandemie op de inkomsten en bedrijfsvoering. Daarnaast heeft ook de economische situatie in het land het bedrijf parten gespeeld.
Next Post

Latin America News - Independent Candidates Emerge Big Winners In Chile Vote

Independent candidates emerged as the big winners of the weekend vote to pick 155 men and women to rewrite the current charter drafted during the 1973-1990 dictatorship of Augusto Pinochet.