Spaar- en kredietcooperatie voor studenten in de maak

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

25/04/2022 06:04
-
Valerie Fris


PARAMARIBO
“Wij hebben nog de ondersteuning nodig van de Raad van Cooperatiewezen in Suriname om de oprichting van onze cooperatie te realiseren. Het businessplan, de statuten en raad van toezicht liggen klaar. Wij kijken uit naar investeerders om het startkapitaal van SRD 1 miljoen te hebben en dan rest nog de goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname.”

Dit zegt Paul van Dun, voorzitter van Vereniging voor Minder
Draagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS), in verband met de op
handen zijnde oprichting van de studenten spaar- en
kredietcooperatie ‘Sparen voor de toekomst’ (Spavto).

“Behalve de drang naar collectieve verbetering van de
rechtspositie van de studenten, is dit samenwerkingsverband tussen
de leden een positieve start en een basis voor succesvol
ondernemen”, zegt de voorzitter. Hij heeft de leden van de VMSS op
een algemene ledenvergadering woensdag bijgepraat.

Noodkrediet

De VMSS zet zich in om goedkoop studenten te helpen aan grond en
financiering om een huis te bouwen. Van Dun stelt dat studenten
niet alleen bij huisvesting een probleem hebben maar ook aankijken
tegen andere hobbels die het studentenbestaan en het afstuderen
bemoeilijken. Een daarvan is studiefinanciering. “Hiermee wordt
bedoeld dat studenten moeilijk over geld kunnen beschikken om het
school- of collegegeld in een keer te voldoen en om tijdens de
studie andere kosten te dekken. Hierbij kan gedacht worden aan
boeken, readers, vervoer en ook het afstuderen.”

Met de cooperatie krijgen leerlingen vanaf het lager onderwijs
de gelegenheid te sparen om later hun studie te bekostigen of een
huis te bouwen. Ook zullen studenten een kleine lening, ofwel een
noodkrediet mogen aanvragen om zaken rond hun studie of afstuderen
te betalen. Er zal vooral online service worden verleend, waarbij
gestreefd zal worden om de aanvrager binnen een etmaal te berichten
of het verzoek is goedgekeurd.

Projecten

Tijdens de vergadering vertelde Van Dun dat het ministerie van
Grondbeleid en Bosbeheer heeft beloofd dat elke met succes
afgestudeerde aan de Anton de Kom universiteit of HBO-instelling in
Suriname, automatisch in aanmerking kan komen voor een bouwkavel.
Ook heeft het ministerie toegezegd dat bij elk gronduitgifteproject
leden, studenten en pas afgestudeerden gefacilieerd zullen worden
met een bouwperceel.

Zelf heeft VMSS enkele projecten met ongeveer 87 percelen
verspreid over het land zoals te Reeberg, Waterland, Commewijne,
Altona en Paramaribo. Ook zijn er toezeggingen voor tien
overheidswoningen in Paramaribo Noord en vijftien te Vredenburg
Serie B. De voorzitter verwacht dat het voorgaande zal
bijdragen jongeren te motiveren harder te studeren.

Er is tijdens de vergadering ook gesproken over het creeren van
werkgelegenheid voor de leden. “Er zijn een aantal die nog geen
baan hebben en daarvoor zullen we ons verder inzetten. In het
verleden hebben wij leden geholpen aan een baan bij de overheid”,
zegt Van Dun. Maar ook ondernemerschap wordt gestimuleerd, als
bijdrage aan het opkrikken van de economie.Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina