Snelle deugdelijke rechtspraak voorwaarde voor ontwikkeling

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

11/12/2021 18:06

-
(Bewerkt persbericht)

Mr. Blom, president Santokhi, mr. Sewdien en Hofpresident Rasoelbaks.
Foto: CDS

PARAMARIBO
President Santokhi hoopt dat de fase waarin rechtzoekenden lang moeten wachten op uitspraken achter ons gelaten kan worden. Suriname koerst volgens hem naar een nieuwe fase in haar ontwikkeling waarin een snelle en deugdelijke rechtspraak van bijzonder groot belang is.

Santhoki sprak die hoop uit woensdag bij de beediging van
Sieglien Sewdien als plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie
en Guntur Humphrey Blom als lid van het Tuchtcollege voor het
Notariaat. Zich richtend tot Mr. Sewdien merkte hij op dat het Hof
van Justitie een ambitieus programma heeft aangekondigd dat moet
zorgen dat rechtszaken sneller en efficienter kunnen worden
afgewerkt.

Het programma is sinds het begin van dit zittingsjaar in
uitvoering. Er wordt nu meer gewerkt richting een minnelijke
afhandeling van zaken en er zijn tijdsgebonden afspraken gemaakt
omtrent de wijze waarop zaken zullen worden afgehandeld.

Santokhi sprak zijn dank uit aan de leiding van het Hof van
Justitie dat zij met haar nieuw programma ook haar bijdrage levert
om een snelle en deugdelijke rechtspraak mogelijk te maken en
daarmee ook indirect bijdraagt aan de economische ontwikkeling. De
capaciteit van de rechtspraak zal verder worden verhoogd worden met
de uitbreiding van het aantal rechters.

Hij erkent dat het aantal rechters nog onvoldoende is en dat er
uitbreiding moet komen. Het streven is om een evenredige ratio te
hebben tussen het aantal zaken dat de rechtspraak in behandeling
moet nemen en het aantal beschikbare rechters. Santokhi zegt dat de
regering uitkijkt naar de voorstellen van het Hof van Justitie voor
verdere uitzetting van de rechterlijke macht, meldt de Communicatie
Dienst Suriname.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina