Slachtoffers waterramp Brokopondo worden geevacueerd

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

27/04/2022 20:02
-
Ivan Cairo

Dit huis in Brokopondo Centrum, ongeveer tweehonderd tot driehonderd meter van het districtscommissariaat, viel ook ten prooi aan het oprukkende water.
Foto: Samuel Blankendal

PARAMARIBO
Bewoners van Brokopondo die getroffen zijn door de heersende watersnood worden geevacueerd door de overheid. Zij worden ondergebracht in het logeergebouw in het district terwijl sommigen door familie zijn opgevangen. Dat zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking dinsdagavond in De Nationale Assemblee. Volgens de bewindsman wordt de situatie in Brokopondo nauwlettend in de gaten gehouden en wordt door de overheid hulp geboden aan de slachtoffers.

Een aantal mensen is gisteren geevacueerd en ondergebracht in
het logeergebouw. Nu wordt nagegaan of er ook tenten opgezet kunnen
worden om getroffenen onder te brengen. De bewindsman gaf aan dat
de regering met structurele oplossingen zal komen voor de toekomst
met betrekkingt tot “waar te bouwen en waar activiteiten te
ondernemen”. Wat zich nu voordoet zal geen uitzondering zijn, maar
meer regel in de toekomst, zei Ramdin.

Hij voerde aan dat het waterpeil in het stuwmeer nog steeds hoog
is en de verwachting is dat het de komende periode zal blijven
regenen. Vandaar dat alle spuigaten verder worden opengezet. De
situatie in het hele land met betrekking tot regenval en de
overlast die wordt veroorzaakt is ernstig maar in Brokopondo is er
“een extra zorg”. De mensen worden voorzien van basiszaken zoals
drinkwater, voeding en medicamenten. Ook worden ze voorzien van
“materialen”. Ramdin verwacht dat de hulp de komende periode
geintensiveerd zal worden.

“De forecast, helaas is niet een goeie. Het zal blijven regenen,
het neemt toe. De zorg is nadrukkelijk en met Staatsolie wordt
continue contact gehouden met betrekking tot hoeveel water er
gespuid wordt. Helaas, de natuurlijke omstandigheden helpen niet
mee, want als het blijft regenen moeten de spuigaten volledig open
zijn,” aldus de bewindsman. Dit betekent dat er continue aandacht
dient te worden gegeven aan de bewoners van het gebied.

Vanwege de noodsituatie heeft president Chandrikapersad Santokhi
een aantal experts uitgenodigd de koppen bij elkaar te steken en na
te gaan wat nog verwacht mag worden de komende tijd en met adviezen
en oplossingsmodellen te komen voor de korte, middellange en lange
termijn. Vrijdag komt de regeringsleiding met deze deskundigen
bijeen om besluiten te nemen. Bepaalde fractieleiders zijn het niet
eens hoe de crisis tot nu toe is aangepakt.

Volgens Bep-fractieleider Ronny Asabina wordt het vraagstuk door
de regering onderschat. Hij voerde aan dat de president zich in het
gebied heeft georienteerd en dat vicepresident Ronnie Brunswijk
sedert vorige donderdag in het getroffen gebied vertoefde. Ook de
minister van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft zich
georienteerd. Asabina had verwacht dat de president of de
vicepresident in het parlement aanwezig zouden zijn om het college
en de samenleving zelf over deze zaak zouden informeren.

“Het volk van Brokopondo crepeert. Het water in de
Surinamerivier, het water in de dorpen is aan het stijgen,” zei
hij. SPCS heeft het traditioneel gezag intussen geinformeerd dat
het spuien zal worden opgevoerd van zes naar tien voet. De bewoners
zijn niet voldoende geinformeerd over de ernst van de situatie en
waarop zij zich moesten voorbereiden. “We zien dat de regering de
situatie schromelijk onderschat”, concludeert Asabina. Hij riep de
regering op om “tot inkeer te komen”. Deze opmerkingen schoten
minister Ramdin in het verkeerde keelgat. Hij vindt dat de regering
er alles aan doet om de getroffen bewoners te helpen.

NPS-fractieleider Gregory Rusland merkte op dat het beheer van
de stuwdam op zeer kundige wijze kan plaatsvinden, maar hij vindt
dat de bewoners van het gebied tijdig geinformeerd hadden moeten
worden door SPCS. Evenals NDP-collega Rabin Parmesar vindt Rusland
dat data nodig is zodat geevalueerd kan worden wat zich de
afgelopen periode heeft afgespeeld, zonder dat er beschuldigende
vingers worden gewezen. Op basis van harde gegevens kan er, aldus
Parmessar een goed beeld verkregen worden, maar de noodzakelijke
informatie blijft uit.

Volgens Obed Kanape, fractieleider van de ABOP, moet Staatsolie
rechtstreeks met de bewoners communieren en niet via derden. Hij
vindt dat onderzoek moet komen zodat de samenleving geinformeerd
kan worden wat er speelt. Asiskumar Gajadien (VHP) merkte op dat
onmiddellijk een ramenbeheersingsplan werd uitgevoerd door de
betrokken autoriteiten en worden de slachtoffers hulp geboden. Hij
voerde aan dat uit de door SPCS gepresenteerde data blijkt dat het
de afgelopen periode vijf keer zo veel geregend heeft dan de
jaargemiddelden van afgelopen 30 jaar. Het maken van verwijten
vindt de VHP’er daarom onterecht.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina