Schuldherschikking besproken met Paris Club

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

23/04/2022 20:07

Minister Achaibersing van Financien en planning (r) heeft in Washington
overleg gehad met vertegenwoordigers van de Paris Club.
Foto: CDS

PARAMARIBO
Financienminister Armand Achaibersing heeft deze week in Washington een ontmoeting gehad met twee vertegenwoordigers van de Paris Club. De Paris Club is een groep van donorlanden die in het geval een land zijn schulden niet terug kan betalen samen naar een oplossing daarvoor zoekt. Het eerste gesprek was met William Roos, de Franse onderminister voor Multilateralisme, Handel en Ontwikkeling, tevens ondervoorzitter van de Paris Club.

Roos bevestigde de ontvangst van het voorstel van Suriname ten
aanzien van de herstructurering van de schulden en gaf aan dat er
intern overleg met de leden van de Paris Club zal plaatsvinden. Hij
is er echter van overtuigd dat partijen tot een oplossing zullen
komen. Verder benadrukte hij dat Suriname mag blijven rekenen op de
ondersteuning van de Paris Club waarbij de club zich zal houden aan
de parameters overeengekomen met het IMF.

De tweede ontmoeting was met Veda Poon, directeur van
Internationale Financien van Engeland. Beide Paris Club
vertegenwoordigers hadden begrip voor de effecten van het
IMF-programma, die een enorme druk op grote delen van de Surinaamse
samenleving leggen en dat met de gevolgen van de oorlog in Ukraine
de druk alleen maar groter wordt. Ze erkenden dat de oorlog een
zeer onvoorziene omstandigheid is en dat aan dit punt zeker de
nodige aandacht besteed moet worden.

Achaibersing informeerde hen over de status van de
onderhandelingen met India, China en met de bondholders. De
vertegenwoordigers van Frankrijk en Engeland gaven beide aan dat
het geen gemakkelijke taak is om met deze partners op korte termijn
overeenstemming te bereiken. Ze zijn echter bereid waar mogelijk
Suriname te ondersteunen. De minister bedankte de Paris Club voor
alle inspanningen, meldt de Communicatie Dienst Suriname. Zoals
bekend hebben de bilaterale schuldeisers binnen de Paris Club heel
vroeg in het proces hun goedkeuring of ‘financial assurances’ aan
het IMF gegeven.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina