Schuldherschikking besproken met Paris Club

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

23/04/2022 20:07

Minister Achaibersing van Financien en planning (r) heeft in Washington
overleg gehad met vertegenwoordigers van de Paris Club.
Foto: CDS

PARAMARIBO
Financienminister Armand Achaibersing heeft deze week in Washington een ontmoeting gehad met twee vertegenwoordigers van de Paris Club. De Paris Club is een groep van donorlanden die, in het geval een land zijn schulden niet terug kan betalen, samen naar een oplossing daarvoor zoekt. Het eerste gesprek was met William Roos, de Franse onderminister voor Multilateralisme, Handel en Ontwikkeling, tevens ondervoorzitter van de Paris Club.

Roos bevestigde de ontvangst van het voorstel van Suriname ten
aanzien van de herstructurering van de schulden en gaf aan dat er
intern overleg met de leden van de Paris Club zal plaatsvinden. Hij
is ervan overtuigd dat partijen tot een oplossing zullen komen.
Verder benadrukte hij dat Suriname mag blijven rekenen op de
ondersteuning van de Paris Club die zich zal houden aan de
parameters overeengekomen met het IMF.

De tweede ontmoeting was met Veda Poon, directeur van
Internationale Financien van Engeland. Beide vertegenwoordigers van
de Paris Club hadden begrip voor de effecten van het IMF-programma,
die een enorme druk op grote delen van de Surinaamse samenleving
leggen en dat met de gevolgen van de oorlog in Ukraine de druk
alleen maar groter wordt. Ze erkenden dat de oorlog een zeer
onvoorziene omstandigheid is en dat aan dit punt zeker de nodige
aandacht moet worden besteed.

Achaibersing informeerde hen over de status van de
onderhandelingen met India, China en bondholders. Roos en Poon
gaven beiden aan dat het geen gemakkelijke taak is om met deze
partners op korte termijn overeenstemming te bereiken. Echter, ze
zijn bereid waar mogelijk Suriname te ondersteunen. De minister
bedankte de Paris Club voor alle inspanningen, meldt de
Communicatiedienst Suriname. Zoals bekend hebben de bilaterale
schuldeisers binnen de Paris Club heel vroeg in het proces hun
goedkeuring of financiele garanties aan het IMF gegeven.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina