Schuldbesprekingen met China beginnen spoedig

admin

De regering treedt binnenkort in overleg met China over herschikking van de bilaterale schuld van Suriname bij het Aziatisch land. De schuld bedraagt momenteel circa 552 miljoen US dollar. Binnen afzienbare tijd moet een schuldaflossing van ongeveer 42 miljoen US dollar worden gepleegd, geld dat Suriname op dit moment eigenlijk niet heeft. Beijing is bereid om over herschikking van de schuld te praten. Op technisch niveau zullen binnen kort gesprekken worden gevoerd met Export & Import Bank of China en de handelsbank van China.
Next Post

Legality Issues of Latin American Online Gambling in 2021

Generally speaking, gambling in Latin America suffers from the lack of legislative basis — most laws are not сlear and local authorities have to solve various issues that concern casinos at their discretion.