Scholen voortgezet onderwijs binnenland nog niet aangevangen

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

03/11/2021 00:00

-
Samuel Wens


Foto: dWT Archief

BOVEN-SURINAME
Met uitzondering van Atjoni is het nergens in het binnenland gelukt om te starten met het nieuw geintroduceerde ‘negende leerjaar’ van het voortgezet onderwijs (vo). “Het zou op acht scholen geintroduceerd worden, maar we hebben niet voldoende leerkrachten. Te weinig onderwijsgevenden hebben gereageerd op onze sollicitatieoproepen”, vertelt Michel Felisi. Hij is coordinator, van de taskforce ‘Onderwijs binnenland’, belast met opzetten van het negende leerjaar in het achterland.

Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (Minowc) is
nu naarstig op zoek naar gepensioneerde en niet-volledig bevoegde
leerkrachten. “De behoefte is meer dan zestig leerkrachten en wij
hebben voorlopig niet eens de helft kunnen werven”, zegt Felisi.
Ondanks dit schrijnend tekort spreekt hij van ‘kinderziekten’ die
overwonnen moeten worden. “Het is een compleet nieuwe situatie. Er
zijn vo-leslokalen en woningen voor de leerkrachten in de diverse
dorpen op orde gemaakt.”

Echter zowel het nieuwe schoolmeubilair als boeken moeten nog
overgebracht worden. “Wij gaan dan starten met een opleiding op
afstand. De leerlingen hoeven daarvoor niet in het bezit te zijn
van een computer; er worden lespakketten vanuit Paramaribo
opgestuurd. De leerkrachten zullen de oefeningen met de leerlingen
doornemen. Wij zijn het ouders en kinderen van het binnenland
verschuldigd dat er voortgezet onderwijs komt”, aldus Felisi
vastberaden.

Klusterscholen

Niet voor alle lagere scholen in het stroomgebied kan een
negende leerjaar gerealiseerd worden. Daarom zijn er
‘klusterscholen’ gevormd in Atjoni, Guyaba, Grantatai, Dan, Solan
en Kajana. Leerlingen worden met de schoolboot naar deze scholen
gebracht.

Carlo Sampi, hoofdkapitein van Nieuw Aurora, spreekt ook namens
de dorpen Gunsi, Adawai en Tjaikonde. Hij vertelt dat burgers en
gezagdragers minister Marie Levens van Onderwijs in een brief
hadden verzocht om de school in Nieuw Aurora tot vo-school te
maken. “Nieuw Aurora heeft leslokalen ter beschikking, ook voor de
leerlingen van Gunsi en Adawai. Die zouden anders naar Guyaba
stroomopwaarts moeten varen, maar dat is te riskant vanwege twee
gevaarlijke sula’s die overgestoken moeten worden”, aldus de
hoofdkapitein. Er is van de minister geen reactie ontvangen.

Nathalie Fonki en Leandro Simsom zijn beiden schoolleiders. Ze
verwelkomen het voortgezet onderwijs in hun dorpen Godo en Ligorio.
Simsom leidt een openbare school en Fonki een katholieke van het
bijzonder onderwijs. Simsom weet te vertellen dat Minowc woningen
heeft gehuurd bij dorpsbewoners voor de vo-leerkrachten. “Er zijn
vrije leslokalen bij mijn school waarvan men nuttig gebruik kan
maken.” Fonki, wiens school ook een leslokaal ter beschikking heeft
gesteld, is bezorgd. “De kinderen raken achter doordat de school
maar niet begint en de kans is groot dat zij ook niet in de stad
terecht kunnen.”
Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina