Rusland pleit voor versnelde ontwikkeling olievoorraden

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

09/11/2021 00:00

-
Ivan Cairo

NPS-fractieleider Gregory Rusland maandag in het parlement tijdens de algemene politieke beschouwingen.
Foto: dWT

PARAMARIBO
Tegen de achtergrond van de uitfasering van het gebruik van fossiele brandstof internationaal en de overstap naar groene energie de komende dertig tot veertig jaar, moet Suriname versneld zijn olie en gas in productie brengen. Dit ten behoeve van de nationale ontwikkeling. De aanpak hiervan zal niet langs enge partijpolitieke lijnen mogen lopen. Dat bepleitte NPS-fractieleider Gregory Rusland maandag in het parlement tijdens de algemene politieke beschouwingen, de voorloper van de begrotingsbehandeling 2022.

“Vanwege de grote importantie die deze
langetermijnontwikkelingen voor ons Suriname heeft, doen wij een
beroep op de regering om zoveel mogelijk de nationale
deskundigheid, en vooral die in de coalitie aanwezig is, in te
zetten in de vorm van een beleidsadviserende commissie”, betoogde
Rusland. Speerpunten voor deze commissie moeten zijn de uitwerking
van gas-to-shore, gas-to-energy en de opzet van petrochemische
industrieen. Rusland: “We moeten boven het enge partijpolitieke
denken uitstijgen naar een nationale aanpak. Het nationaal belang
en de mogelijke consequenties zijn te groot.”

De NPS-fractieleider merkte op dat met het komend herstel van de
koopkracht van de burger en de te verwachten investeringen van
ondernemers in een verbeterend macro-economisch klimaat, een
versnelde groei van het elektriciteitsverbruik op korte termijn
wordt voorzien. De versnelde ontwikkeling van olie- en
gashulpbronnen dient gestoeld te zijn op een aanpak, die gebaseerd
is op een aantal uitgangspunten, waaronder de inzet van de
natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van de Surinaamse natie,
waarbij de voordelen ten goede komen van de Surinaamse burger.

Spaar- en stabilisatiefonds

“De verkregen inkomsten moeten we deels in het spaar- en
stabilisatiefonds plaatsen en dit fonds bemensen met de beste
beheerders die binnen en buiten Suriname zijn, om zodoende de beste
investeringen te plegen in duurzame industrieen en
ontwikkelingssectoren voor Suriname”, aldus Rusland. Hij
onderstreepte ook dat de regering ervoor moet waken dat, in het
kader van de ontwikkelingen op het gebied van olie en gas, Suriname
zich de kaas niet van het brood moet laten eten door Guyana.

Suriname zal in zijn belang, een actief beleid moeten voeren die
investeringen aantrekt voor de versnelde ontwikkeling. Het land
heeft, aldus de NPS-fractieleider, al een achterstand van vijf
jaren in de ontwikkeling van onze offshore olie ten opzichte van
Guyana. Suriname kan het zich niet veroorloven dat Guyana
structureel het beste investeringsklimaat heeft en alle energie en
petrochemische investeringen naar zich toetrekt. Suriname moet een
gelijke of goedkopere kostprijs van energie en aardgas hebben dan
het buurland.

Guyana heeft intussen bekendgemaakt dat het met zijn
gas-to-shore-project een kostprijs van 6 US dollarcent,
mogelijk zelfs 3 US dollarcent per kilowattuur kunnen bereiken.
Daarnaast gaat hun Amaila hydroproject, die binnenkort
geconstrueerd wordt een kostprijs opleveren van 7,8 US dollarcent
per kilowattuur. Tegen deze achtergrond kan de NPS, aldus de
fractieleider, het niet begrijpen dat de regering een 25-jarig
contract wil sluiten met het Deense HPSG om elektriciteit
gegarandeerd af te nemen tegen 11 US dollarcent per
kilowattuur.

In de praktijk zou dit betekenen voor Suriname, dat het gross
aan elektriciteitsopwekking door de Afobakacentrale en door HPSG
geleverd moet worden. Hierdoor zullen alternatieve Surinaamse
gas-to-energy en andere hernieuwde energieprojecten, die een lagere
kostprijs hebben, geen afzet vinden en dus niet levensvatbaar zijn.
Het betekent ook, meent Rusland, dat het Tapajai- en
Kabalebo-hydro-energieproject voor nog langere tijd in de diepvries
moet. De NPS doet een dingend beroep om het voornemen van de
regering om energie af te nemen tegen 11 US dollarcent per
kilowattuur van HPSG in heroverweging te nemen.

Eigen pijpleiding

Rusland: “Het heeft niet alleen heel grote negatieve
consequenties voor de ontwikkeling van andere goedkopere
energiebronnen, maar ook de energie-intensieve industrieen zullen
uitwijken naar ons buurland.” Suriname dient zijn eigen
gas-to-shore op korte termijn te ontwikkelen. Aardgas
afkomstig van de eigen bronnen, die met een eigen pijpleiding naar
het vasteland getransporteerd wordt. Op basis hiervan kan Suriname
zijn eigen gas-to-energy-project voor goedkopere energie
en ook aardgas als grondstof voor een veelomvattende petrochemische
industrie ontwikkelen.

“Net zoals gedacht wordt aan voedselzekerheid voor ons land,
dienen we te denken aan energiezekerheid en aan
petrochemische-grondstofzekerheid voor ons land. Een strategie dat
al is ingezet met de bouw van de raffinaderij, om niet afhankelijk
te zijn van brandstof van de wereldmarkt.” Hij voegt eraan toe dat
private sector op een transparante wijze ondersteund moet worden
voor de opzet van een of meerdere shore-bases. Gekeken moet ook
worden naar fiscale maatregelen tijdens de aanloopfase, waardoor
Suriname maximaal voordeel kan halen. Faciliteiten dienen ook
gecreeerd te worden voor expats, waarvan ook de particulieren
kunnen profiteren, stelde de NPS-fractieleider.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina