Rode Kruis bekijkt hoe te helpen in Brokopondo

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

24/04/2022 14:56
-
Euritha Tjan A Way

Community Disaster Response Teams van het Surinaamse Rode Kruis trokken in april vorig jaar naar Marowijne voor een analyse nadat het dorp Akalekondre door wateroverlast werd getroffen. Van de huidige situatie in Brokopondo zijn al analyses gemaakt.
Foto: FB Het Surinaamse Rode Kruis

PARAMARIBO
De eerste gesprekken om te bepalen hoe het Surinaamse Rode Kruis (SRK) zal helpen in Brokopondo zijn zaterdag geweest. Veel dorpen in het district staan – deels tot aan de daken van huizen – blank vanwege het water dat noodgedwongen uit het stuwmeer moet worden gepompt. SRK heeft al enige tijd eigen analyes gemaakt en is de situatie in het gebied aan het monitoren.

Ook staat zij in nauw contact met het Nationaal
Coordinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR). “Het SRK komt
altijd pas in actie als overheden daartoe een beroep op ons doen.
Daartoe zijn gisteren de eerste gesprekken geweest”, verklaart
directeur Glenn Wijngaarde van het SRK, een door vrijwilligers
gedragen humanitaire hulporganisatie. Het is volgens hem nog niet
helemaal duidelijk in welke vorm hulp van het Rode Kruis zal komen.
“Wij gaan in ieder geval niet doen aan voedselpakketten omdat dat
in de politieke sfeer is getrokken. De politiek is daar al mee
bezig.”

Hij bevestigt dat de situatie in het Brokopondogebied de
definitie “ramp” draagt. Volgens Humphrey Blinker, Disaster Manager
van het SRK, is het belangrijk dat niet alleen wordt gekeken naar
deze ramp, maar ook naar het weerbaar maken van gemeenschappen,
zodat ze weten hoe te handelen in dit soort gevallen. “Bereidt
gemeenschappen voor op risico’s, waardoor zij in staat zijn zich te
behelpen, eventueel in afwachting van hulp, de zogeheten
community resilience-projecten. Het SRK heeft al enkele in
de getroffen gemeenschappen en in andere gebieden uitgevoerd om de
gebieden weerbaar te maken”, meldt Blinker.

Staatsolie geeft aan dat in de Suralcoperiode het nog nooit is
voorgekomen dat in twee opeenvolgende jaren er sprake was van
extreme regenval. De spuikleppen van het stuwmeer zijn sinds midden
maart allemaal geopend en te verwachten is dat het tot augustus zal
doorgaan. Ook vanwege het feit dat de grote regentijd aanbreekt.
Door tussenkomst van het districtscommissariaat van Brokopondo is
onder leiding van het NCCR intussen de noodhulpverlening aan
getroffenen op gang gekomen. Staatsolie Power Company Suriname
zorgt voor de hulpgoederen en heeft boten ingezet voor het
verplaatsen van mensen en goederen.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina