Renovatie drinkwaterinstallaties inheemse dorpen

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

09/11/2021 14:07

-
Van onze redactie


PARAMARIBO
Binnenkort worden de drinkwaterinstallaties van Alfonsdorp, Corneliskondre, Konomerume (Donderskamp), Kalebaskreek, Korhopa (Matta) en Pelelutepu verbeterd. In het project wordt ook meegenomen informatievoorziening in dorpen, het maken en distribueren van mond-/neusmaskers en een pilot gericht op voedselzekerheid.

Josee Artist is namens de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden
in Suriname (Vids) betrokken bij het project. Ze zegt dat er bewust
is gekozen voor een “bredere en duurzamere benadering” om de
bestaande watersystemen te renoveren. “Als de watersystemen niet
optimaal functioneren is dat een belemmering voor de mensen om zich
te beschermen tegen het coronavirus en beperkt het de toegang tot
veilig drinkwater.” Artist onderstreept daarmee de noodzaak van de
waterstations, zodat de mensen genoeg water hebben om hun handen te
wassen.

Vorig jaar hebben de Vids en het Ontwikkelingsprogramma van de
Verenigde Naties (UNDP) een onderzoek gedaan naar de
sociaal-economische gevolgen van Covid-19 in zeventien inheemse
dorpen. Daarbij bleek dat in vele dorpen, waar er een
waterleidingnetwerk was, de huishoudens niet de hele dag water uit
de kraan krijgen, omdat de gemeenschappen dagelijks slechts voor
enkele uren stroom hebben. Door de beperkte hoeveelheid brandstof,
aangeleverd door de overheid, kan er slechts voor enkele uren per
dag water worden gepompt naar het reservoir.

Als oplossing werd aangedragen het aanleggen van een groter
waterreservoir. Er kan dan veel meer water worden opgeslagen voor
de gemeenschap. Een duurzame oplossing is het vervangen of
ondersteunen van de brandstofgeneratoren met zonne-energiesystemen.
Voor Corneliskondre en Konomerume zijn de materialen al aangeschaft
en zijn de gesprekken met de Dienst Watervoorziening van het
ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen over de uitvoering van de
werkzaamheden in volle gang. Dorpshoofd Robertho Joghie van
Konomerume juicht het initiatief toe. “Behalve dat water
noodzakelijk is om je handen te wassen om het besmettingsgevaar te
verkleinen, moet je genoeg water drinken, als je het virus hebt
opgelopen. Je moet daarom beschikken over schoon drinkwater”,
reageert hij.

Het water uit de kraan in zijn dorp is vervuild en kan niet
worden gedronken. Het filtersysteem van de waterinstallatie
functioneert al geruime tijd niet. “We wassen vaat af met het
water, maar kunnen zelfs geen kleren wassen, anders raakt onze
kleding bevlekt”, schetst hij de situatie. Het project om de
inheemse en tribale gemeenschappen te ondersteunen in de strijd
tegen Covid-19 en de gevolgen daarvan is van de UNDP en wordt
uitgevoerd in samenwerking met de Vids, het ministerie van
Regionale Ontwikkeling en Sport, de Medische Zending en Kampos
Samenwerkingsverband van Tribale volken in Suriname.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina